Úvod  Domácnosti  Zákaznické e-centrum PRE  Elektronický převod dodávky elektřiny

Elektronický převod dodávky elektřiny

Žádost o změnu odběratele v odběrném místě (Převod)


Převodem se rozumí změna odběratele v odběrném místě specifikovaném v této žádosti bez přerušení dodávky elektřiny a bez změny charakteru odběru. Stávající odběratel na základě této žádosti o ukončení dodávky elektřiny končí odběr elektřiny v odběrném místě. Místo něho bude v odběrném místě specifikovaném v této žádosti odebírat elektřinu od dodavatele - Pražské energetiky, a. s., nový odběratel na základě této žádosti o uzavření smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny. V případě akceptace Převodu ze strany Pražské energetiky dojde k převodu bez zbytečného odkladu, obvykle do 10 kalendářních dnů, pokud stávající a nový odběratel nepožadují převod k pozdějšímu datu.
Krok: 1 / 4

Identifikace stávajícího odběratele a odběrného místa

811
+420
+420

Adresa pro zaslání konečné faktury stávajícímu odběrateli


Ulice
Číslo
popisné
Číslo
orientační
Obvod
Obec
PSČ
složenka
bankovní převod
 
V případě přeplatku bude částka převedena pouze na bankovní účet již evidovaný v zákaznickém systemu PRE. V ostatních případech obdržíte poštovní poukázku, která bude zaslána na adresu uvedenou v poli "Adresa pro zaslání konečné faktury stávajícímu odběrateli"
Banka
Předčíslí

-
Číslo účtu

/
Kód banky

Prohlášení stávajícího odběratele

Prohlašuji, že mnou uvedené údaje jsou pravdivé, a souhlasím s ukončením smlouvy na dodávku elektřiny, kterou mám uzavřenou pro výše uvedené odběrné místo se společností Pražská energetika, a. s.


Červeně označené položky jsou povinné.
Povinné pole s podmínkou - vyplňte alespoň jednu z takto označených položek.