KOMFORT+ GARANT2013

Nabídka produktu KOMFORT+ GARANT2013 byla ukončena.

KOMFORT+ GARANT2013 vám zaručí pevné ceny silové elektřiny do konce roku 2014. Seznamte se
s výhodami této nabídky:

 • Nulový měsíční plat za odběrné místo.
 • Garance pevné ceny silové elektřiny po celou dobu trvání smlouvy (tzn. do 31. 12. 2014).

Jaké jsou výhody produktu KOMFORT+ GARANT2013?

 • Hlavní plus produktu KOMFORT+ GARANT2013 je jeho cena. Platíte pouze za skutečně odebranou elektřinu, minimálně však 1 kWh za každý den fakturačního období.
 • Nulové měsíční poplatky a pevná cena elektřiny – ideální způsob, jak ušetřit za elektřinu.
 • Pevně stanovená délka smlouvy (do 31. 12. 2014) nám umožňuje nabídnout vám výhodnější ceny silové elektřiny.
 • Nabídku můžete využít i pro společné prostory bytových družstev a SVJ.

Ceník KOMFORT+ GARANT2013

KOMFORT+ GARANT2013 je určen pro domácnosti, které využívají produkt KOMFORT KLASIK 24 nebo kterým končí smlouva na některý z akčních produktů, který doposud využívali. Produkt KOMFORT+ GARANT2013 je určen jak stávajícím tak novým zákazníkům a možnost jeho využití je vázána na distribuční sazby D01d a D02d.

  bez DPH s DPH Jednotka
Cena silové elektřiny 1,9360 Kč 2,3426 Kč Kč/kWh
Poplatek za odběrné místo 0,00 Kč 0,00 Kč Kč/měsíc

Produkt KOMFORT+ GARANT2013 lze využít s distribučními sazbami D01d a D02d.

K těmto cenám je nutné dále připočíst ceny za distribuci a další regulované ceny, které nestanovuje PRE.

Vy se ptáte, my odpovídáme

 • Co znamená minimální spotřeba a proč ji musím mít? Co když ji nemám?
  • Jedná se o námi stanovenou hranici (1 kWh denně), která odpovídá minimální průměrné denní spotřebě. V případě, že máte spotřebu vyšší než je stanovená minimální spotřeba, platíte jen za skutečně spotřebovanou silovou elektřinu. Pokud je Vaše spotřeba nižší než 1 kWh denně, bude Vám cena za silovou elektřinu doúčtována. Minimální spotřeba není podmínkou pro získání produktu.
   Např.: Za zúčtovací období 365 dní je spotřebováno 250 kWh. Zákazníkovi je fakturováno 365 kWh silové elektřiny (počet fakturovaných dní x minimální denní spotřeba).
 • Jak zjistím svoji průměrnou denní spotřebu?
  • Svoji průměrnou denní spotřebu zjistíte na faktuře nebo si ji můžete odečíst na svém elektroměru. U faktury spotřebu vydělíte obdobím (počtem dní), za které Vám byla tato spotřeba účtována. U odečtu elektroměru vydělíte naměřenou hodnotu počtem dní, za kterou jste spotřebu měřili.