Podzimní nabídka PRE pro domácnosti

Nabídka již byla ukončena.

Nečekáme až na začátek roku jako ostatní dodavatelé a přinášíme zákazníkům snížení ceny elektřiny až
o 19 % s platností již od 1. 12. 2013!

Podzimní nabídka navíc přináší vybraným zákazníkům další jedinečné výhody:

  • Individuální bonus pro každé odběrné místo (ve formě slevy při vyúčtování).
  • Garance nezvýšení ceny silové elektřiny do konce roku 2015 nad úroveň cen  roku 2013.

Nabídka je prodloužená do 31. 12. 2013.

Další informace

Výhody jsou určeny zákazníkům, kteří obdrželi od PRE v průběhu září až listopadu roku 2013 e-mailovou nabídku nebo dopis s přiloženým Dodatkem a výčtem odběrných míst, pro která mohou nabídku využít.

Dodatek ke Smlouvám o sdružených službách dodávky elektřiny můžete uzavřít:

  • pomocí elektronické objednávky

    nebo
  • zasláním jednoho vyhotovení podepsaného Dodatku v přiložené odpovědní obálce zpět do PRE (v tomto případě je nabídka nastavena pro všechna uvedená odběrná místa).

Cena silové elektřiny Podzimní nabídka PRE pro domácnosti

Distribuční sazba Stálý plat
Kč/OM/měsíc
Vysoký tarif
Kč/kWh
Nízký tarif
Kč/kWh
D01d, D02d 79 Kč 1,402 Kč 0
D25d, D26d 79 Kč 1,573 Kč 1,154 Kč
D35d 79 Kč 1,633 Kč 1,238 Kč
D45d 79 Kč 1,570 Kč 1,396 Kč
D55d, D56d 79 Kč 1,535 Kč 1,313 Kč

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.

Kompletní ceník Podzimní nabídka PRE (28 kB)