Data

Nastavení internetu v telefonu
  • Mobilní telefony zakoupené v prodejní síti T-Mobile jsou pro připojení k internetu přes EDGE, 3G a LTE již nastaveny.
  • Použijte Konfigurátor T-Mobilu jako nejrychlejší a nejpohodlnější způsob nastavení internetu v mobilu.
  • Přístup k internetu můžete nastavit i ručně podle níže uvedených parametrů.
Nastavení pro přístup na internet
  Obecné parametry pro nastavení telefonu
APN internet.t-mobile.cz
Primární DNS automaticky*
Sekundární DNS automaticky*

* V případě potřeby manuálního zadání adres DNS serverů použijte jako primární DNS 93.153.117.1, sekundární DNS 93.153.117.33

Nastavení pro přístup na WAP
  Obecné parametry pro nastavení telefonu
Název nastavení TM CZ GPRS WAP2
Domovská stránka http://tmo.cz/
Typ spojení trvalé
Zabezpečené spojení vypnuto
Nosič GPRS
Spojení GPRS podle potřeby
Přístupový bod GPRS (APN) wap.t-mobile.cz
IP adresa 010.000.000.010
Port 80
Typ autentizace normální
Jméno uživatele wap
Heslo wap

Dostupnost dat

Data máte k dispozici vždy a všude, pokud máte signál. K dispozici máte samozřejmě všechny technologie, včetně LTE (4G), pokud ji podporuje váš telefon.

Rychlost internetu

Rychlost internetu přes mobilní připojení ovlivňuje mnoho faktorů, jako vzdálenost od vysílače, povětrnostní podmínky, vytížení sítě apod., takže vám nedokážeme garantovat její přesnou výši. Snažíme se však, aby vaše připojení bylo co nejrychlejší. Váš telefon vždy automaticky využívá nejrychlejší technologii, která je v daném místě dostupná.

Podrobné informace o dostupné technologii v dané oblasti najdete na mapě pokrytí.

Snížení rychlosti po vyčerpání datového limitu

Po vyčerpání datového limitu vám mobilní data nepřerušíme, pouze klesne jejich rychlost na 32/16 kbps, což je rychlost, se kterou si stále můžete přečíst své maily, nebo získat užitečné informace např. o jízdních řádech.

Na původní, nesníženou rychlost se u datových balíčků vrátíte tím, že v internetové samoobsluze Můj PREmobil provedete tzv. dokup dat.

Aktivace datového balíčku

Aniž byste museli cokoliv dělat, můžete čerpat data v režimu PRE Data den s datovým limitem 50 MB a platností 24 hodin od aktivace, stačí mít ve vašem telefonu zapnutá mobilní data.

Pokud chcete používat data ve svém telefonu aktivně, doporučujeme vybrat si jeden z našich měsíčních datových balíčků. Vybraný měsíční datový balíček si můžete aktivovat prostřednictvím internetové samoobsluhy Můj PREmobil.

Čerpání dat v režimu PRE Data den

Pokud nemáte měsíční datový balíček a máte na svém telefonu zapnutá mobilní data, budete od okamžiku připojení k mobilní datové síti čerpat data v režimu PRE Data den s datovým limitem 50 MB a platností 24 hodin od aktivace.

Jak fungují datové balíčky

Limit datových balíčků je nastaven na zúčtovací období, které je vždy od 13. dne kalendářního měsíce. Pokud si nastavíte datový balíček v průběhu zúčtovacího období, dáme vám celý datový limit a to i přestože zaplatíte jen poměrnou část ceny (počet dnů do konce zúčtovacího období krát 1/30 ceny datového balíčku).

Nevyčerpaný objem dat z datového balíčku se do následujícího zúčtovacího období nepřevádí. Pokud vám naopak data nestačila a provedli jste navýšení (tzv. dokup) datového balíčku, pak se vám nevyčerpaný objem dat z tohoto navýšení do následujícího zúčtovacího období převádí.

Změna datového balíčku

Změnu datového balíčku můžete provést kdykoliv v průběhu zúčtovacího období, maximálně však 1x za 30 kalendářních dní. Změnu provedete v internetové samoobsluze Můj PREmobil.

Zapnutí / vypnutí mobilních dat

Přístup k mobilním datům si řídíte v nastavení vašeho telefonu. Pokud máte mobilní data vypnutá, můžete se připojit k internetu prostřednictvím WIFI.