Odstěhovali jste se?

Odstěhovali jste se? Potřebujete převést dodávku elektřiny či plynu na nového odběratele, nebo ukončit odběr elektřiny či plynu?

Vyberte prosím, zda v odběru elektřiny (až opustíte odběrné místo) bude pokračovat nový odběratel, nebo zda chcete dodávku elektřiny do místa spotřeby (bytu, domu) ukončit.

Převod dodávky elektřiny na území PRE distribuce

Odběrné místo (s probíhající dodávkou elektřiny od PRE) můžete převést na nového odběratele on-line (elektronicky) nebo korespondenčně.

 

On-line převod odběrného místa:

 • nový odběratel poskytne plnou moc stávajícímu odběrateli k uzavření Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny s PRE (dále jen Smlouva)
 • stávající odběratel se přihlásí do on-line služby Převod odběrného místa a vyplní žádost o převod

Co bude následovat:

 • potvrdíme e-mailem stávajícímu i novému odběrateli (případně jejich zástupcům), že jsme žádost o převod odběrného místa přijali
 • zkontrolujeme údaje a v případě nesrovnalostí stávajícího resp. nového odběratele kontaktujeme
 • nejpozději do 15 kalendářních dnů od obdržení žádosti, zašleme stávajícímu odběrateli Potvrzení o ukončení smlouvy a novému odběrateli Potvrzení o uzavření Smlouvy (zahájení dodávky elektřiny)

Elektronická Žádost o převod odběrného místa je zabezpečena přihlašovacími údaji stávajícího odběratele.

 

Korespondenční převod odběrného místa:

 • stávající a nový odběratel vyplní a podepíší formulář Žádost o změnu, uzavření nebo ukončení smlouvy (79 kB)
 • vyplněný a podepsaný formulář odešlou:
  • poštou na adresu:
          Pražská energetika, a. s.
          zákaznické služby
          Na Hroudě 1492/4,
          100 05 Praha 10
  • nebo e-mailem jako PDF přílohu (sken) na adresu pre@pre.cz

Co bude následovat:

 • potvrdíme e-mailem stávajícímu i novému odběrateli (případně jejich zástupcům), že jsme žádost o převod odběrného místa přijali
 • zkontrolujeme údaje a v případě nesrovnalostí stávajícího resp. nového odběratele kontaktujeme
 • nejpozději do 15 kalendářních dnů od obdržení žádosti, zašleme stávajícímu odběrateli Potvrzení o ukončení smlouvy a novému odběrateli Potvrzení o uzavření Smlouvy (zahájení dodávky elektřiny)
Převod dodávky elektřiny či plynu mimo území PRE distribuce

Odběrné místo (s probíhající dodávkou elektřiny / plynu od PRE), může stávající odběratel převést na nového odběratele on-line (elektronicky) nebo korespondenčně.

 

On-line převod odběrného místa:

 • nový odběratel zplnomocní stávajícího odběratele k uzavření Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny / plynu s PRE (dále jen Smlouva)
 • nový odběratel vyplní, podepíše a předá Plnou moc stávajícímu odběrateli
 • nový odběratel (není-li evidován jako vlastník v katastru nemovitostí), poskytne stávajícímu odběrateli podklady, které prokazují vlastnický vztah k nemovitostí např. nájemní/ kupní smlouvu, prohlášení o zápisu do katastru nemovitostí, prokáže vlastnický vztah k odběrnému místu (bytu/ domu), např. nájemní / kupní smlouvu (příp. prohlášení o zápisu do katastru nemovitostí)
 • stávající odběratel se přihlásí do on-line služby Převod odběrného místa a vyplní žádost o převod, doručí PRE podklady nového odběratele dle pokynů on-line formuláře

Co bude následovat:

 • potvrdíme e-mailem stávajícímu i novému odběrateli (případně jejich zástupcům), že jsme žádost o převod odběrného místa přijali
 • zkontrolujeme údaje a v případě nesrovnalostí stávajícího resp. nového odběratele kontaktujeme
 • nejpozději do 30 kalendářních dnů od obdržení žádosti, zašleme stávajícímu odběrateli Potvrzení o ukončení smlouvy a novému odběrateli Potvrzení o uzavření Smlouvy (zahájení dodávky elektřiny)

Elektronická Žádost o převod odběrného místa je zabezpečena přihlašovacími údaji stávajícího odběratele.

 

Korespondenční převod odběrného místa:

 • stávající a nový odběratel vyplní a podepíší formulář:
 • nový odběratel vyplní a podepíše Plnou moc:
 • nový odběratel prokáže vlastnický vztah k odběrnému místu (bytu/ domu), např.: nájemní / kupní smlouvou, zápisem v katastru nemovitostí (příp. prohlášením o zápisu do katastru nemovitostí)
 • odešle vyplněné a podepsané formuláře (včetně příloh od nového odběratele):
  • poštou na adresu: 
            Pražská energetika, a. s.
            zákaznické služby
            Na Hroudě 1492/4
            100 05 Praha 10
  • e-mailem PDF přílohu (sken) na adresu pre@pre.cz

Co bude následovat:

 • potvrdíme e-mailem stávajícímu i novému odběrateli (případně jejich zástupcům), že jsme žádost o převod odběrného místa přijali
 • zkontrolujeme údaje a v případě nesrovnalostí stávajícího resp. nového odběratele kontaktujeme
 • nejpozději do 30 kalendářních dnů od obdržení žádosti, zašleme stávajícímu odběrateli Potvrzení o ukončení smlouvy a novému odběrateli Potvrzení o uzavření Smlouvy (zahájení dodávky elektřiny)
Ukončení dodávky elektřiny či plynu

Stávající odběratel může ukončit dodávku elektřiny nebo plynu do místa spotřeby (bytu, domu) na základě Žádosti o ukončení smlouvy, v souladu s ustanoveními Smlouvy a obchodními podmínkami.
Smlouvu je možné ukončit korespondenčně.

 

Ukončení dodávky elektřiny, plynu:

V případě, že příslušný distributor nebude evidovat pokračování odběru elektřiny či plynu do místa spotřeby, odebere v souladu s příslušnými právními předpisy měřící zařízení. Za tímto účelem může stávajícího odběratele kontaktovat.