Formulář pro uzavření smlouvy na výkup silové elektřiny

Níže uvedený formulář slouží jako žádost o uzavření smlouvy na výkup silové elektřiny s obchodníkem - společností Pražská energetika, a. s. Po jeho vyplnění Vám zašleme e-mailem zprávu, zda je uzavření smlouvy možné a od jakého data.

Následně Vám na základě zadaných údajů připravíme originál smlouvy k podpisu. Tu Vám zašleme spolu se všeobecnými podmínkami poštou doporučeným dopisem na Vaši adresu.

V případě nejasností nás kontaktujte e-mailem na adrese: fodo@pre.cz .

 

Právní výhrada:

Podmínky/skutečnosti/písemná vyjádření/texty uvedené v tomto formuláři nejsou nabídkou a vyplnění tohoto formuláře není akceptací nabídky ve smyslu občanského zákoníku. K jiné než písemné formě uzavření smlouvy se nepřihlíží a strany nezavazuje.

VYPLNIT FORMULÁŘ