Hynek Luňák

(12. duben 1926, Praha – 14. květen 2014)

Technik, konstruktér a vynikající malíř a grafik.

Praha byla nejen jeho rodným městem, ale i místem, kam se velmi často vracel, aby si doplnil a rozšířil své znalosti. Zde se setkával s umělci, navštěvoval výstavy, v litografické dílně tiskl grafické listy, procházel se uličkami a seznamoval se s historií, kulturou a památkami. Z Petřína obdivoval Pražský hrad, Vltavu s četnými mosty a honosné paláce v nádherném panoramatu malebného údolí.

Od roku 1948 absolvoval řadu výtvarných kurzů, kde byli jeho učiteli akad. malíři Vladimír Hroch, Josef Kousal, Jaroslav Šámal, dále František Gross, prof. Zdeněk Novotný a Antonín Kybal. V 50. letech minulého století ho zajímala a kreslil starší vesnická stavení, inspiroval se i slavnostmi ve Strážnici a vytvořil kolekci kreseb - Horácká architektura a kroje. V 60. letech se věnoval konstruktivistické malbě a kresbě přístavů, lodí a jeřábů. Na začátku 70. let upřednostňoval kresbu tužkou, uhlem a pastelem, v grafice techniku křídové litografie. Vznikaly tak grafické listy na náměty z antiky a renesance: Odysseova cesta, Delfy, Řecké pověsti a báje, Reminiscence, Fantazie.

Úžasnou představivost můžeme sledovat v cyklu Brány. V tvorbě Hynka Luňáka se vždy prolínaly dva světy, svět zasněného umělce a svět precizního technika. Vybíral si motivy z domova i ze zahraničních cest, z Vysočiny, českých a slovenských hor, z Anglie, Bretaně a Řecka. Zaujalo ho především krásné okolí Třebíče, údolí řek Jihlavy a Oslavy a zejména město samotné. Zákoutí a uličky Zámostí, bazilika a další třebíčské dominanty si našly v jeho tvorbě svoje místo. Rád se toulal krajinou, stále ho lákaly daleké a nekonečné cesty, louky, potoky, lesy a stromy, které tak rád kreslil.

Jeho životním krédem byla slova Maxe Švabinského: "Obdivovat přírodu vždy a všude - je žít!"

Měl rád uklidňující šumění peřejí a hukot jezů řek, miloval ten věčný svár oceánu s pevninou, čas přílivu a odlivu. Grafika Koráb naděje je symbolem dálek, protože k moři patří lodě, přístavy, jeřáby, odplouvání a šťastné návraty. Miloval a obdivoval vše krásné a náměty, které kolem sebe nacházel, pak jeho ruka s úžasným kreslířským umem zachytila v nezapomenutelných obrazech. Jeho práce jsou v četných galeriích i v soukromých sbírkách v České republice i ve světě.