Sbírka obrazů

Kultura je důležitou součástí lidské společnosti, proto je nezbytné ji podporovat všemi dostupnými prostředky. Této filozofie se drží i naše firma, která kromě dalších mecenášských aktivit začala již krátce po svém založení shromažďovat sbírku uměleckých děl. V těchto aktivitách navazuje vedení Skupiny PRE na tradici předválečných nákupů uměleckých děl vedením Elektrických podniků hlavního města Prahy.

Za dobu existence společnosti bylo zakoupeno přibližně 160 obrazů. Cennější díla se nacházejí v depozitáři firmy, kde nechybějí například obrazy Josefa Lady, Emila Filly, Otakara Bubeníčka a dalších mistrů. Ostatní obrazy jsou umístěny v kancelářských a zasedacích místnostech společnosti PRE.