Nadační fond pomocná ruka

Nadační fond pomocná ruka vznikl v létě roku 2004. Jeho hlavním cílem je pomáhat zdravotně, sociálně a tělesně postiženým občanům. Pomoc Skupiny PRE směřuje zejména k dětem ze speciálních základních škol. Finanční podpora putuje na kulturně poznávací zájezdy či sportovní
a divadelní akce, které nadační fond pořádá. "Smyslem těchto zájezdů je co nejvíce děti vzdělat, ale použít přitom pro děti přijatelnou zábavnou formu," říká Jiří Pešta, předseda správní rady nadačního fondu a dodává: "Co děti získají v tomto věku, to je ovlivní na celý život. Navíc některé děti jsou ze slabších sociálních poměrů a díky těmto aktivitám se mohou podívat na místa, kam by se jinak nikdy nedostaly."

Minulý rok se děti ze speciálních škol z Čimic a z ulic Práčské, Chotouňské, Moskevské
a V Olšinách nejprve vypravily do Mnichova Hradiště. "Tuto návštěvu jsme rozdělili do tří částí," popisuje pan Pešta, "klasickou prohlídku zámku a muzea, kterou paní průvodkyně přizpůsobila duševním schopnostem dětí, jsme zpestřili loutkovou pohádkou, která se vázala k regionu. Děti si také zasoutěžily a poznávaly pohádky podle písniček z filmových a televizních zpracování."

Jedním z dalších loňských cílů byla perníková chaloupka. Děti se podívaly do pohádkového světa pod Kunětickou horou u Pardubic. Seznámily se tu se známou pohádkou, ale podanou v poněkud netradičním duchu. Jeníček s Mařenkou v ní nebyli tak kladné postavy, ale lhali, kradli a nezdravili.
V samotné perníkové chaloupce dále děti objevily muzeum perníku a pohádek. "Některé školy využily i možnost opékání buřtů na ohništi pro dvanáct měsíčků," doplňuje pan Pešta. Zájezdy loňského roku vyvrcholily návštěvou Pohádkové země v Pičíně. V pohádkovém domě si děti prohlédly výstavu skřítků, víl, vodníků a dalších pohádkových bytostí známé strašidloložky Vítězslavy Klimtové. Takové umělecké ztvárnění pohádkových bytostí musí nadchnout snad každého. Paní Klimtová si pro děti připravila i speciální představení. Pomocí písniček, při kterých malovala skřítky, děti seznámila se všemi strašidly, které v její pohádkové zemi žijí.

Kromě zmíněných poznávacích výletů Nadační fond pomocná ruka každoročně pořádá i sportovní aktivity z různých oblastí. Naposledy si například nevidomé děti mohly doslova zařádit a zasoutěžit ve velkém bazénu. Pro vozíčkáře fond zase uspořádal speciální tenisový turnaj ve smíšené čtyřhře (jeden vozíčkář a jeden "zdravý"). "Nestačili jsme se divit, jak vozíčkáři často "zdravé" jedince jasně přehrávali," upozorňuje pan Pešta.

S Nadačním fondem pomocná ruka spolupracujeme již několikátým rokem a těší nás, že můžeme alespoň trochu přispět k rozzářeným dětským očím.