Prague Junior Note

Tentokrát vám představíme soutěž dětských hudebníků, o které jsem si povídala s její ředitelkou Vlastimilou Pospíšilovou.

Paní ředitelko, co všechno se skrývá za třemi slovy: Prague Junior Note?

Soutěž Prague Junior Note je v České republice ojedinělou dětskou hudební soutěží, která letos oslaví již 19 let svého trvání. Po dobu existence PJN se této soutěže zúčastnilo přes 3700 dětských hudebníků ve věku od 5 do 15 let, klavíristů, houslistů, flétnistů, violoncellistů či kytaristů. Od roku 2007 probíhá tato soutěž i díky zájmu a finanční podpoře společnosti Pražská energetika, a. s.,
a za to vám patří náš dík.

Soutěž PJN si drží vysokou profesionální úroveň rovněž díky mezinárodní porotě s předsedou prof. Ivanem Klánským, předním českým klavíristou a pedagogem, a patronce soutěže prof. Viktorii Švihlíkové z Rakouska, ale též díky krásnému prostředí koncertního Sálu Martinů v Lichtenštejnském paláci, kde se soutěž koná.

Mají děti zájem účastnit se hudebních soutěží?

Jako zakladatelka a ředitelka soutěže mám možnost sledovat růst a vývoj mladých talentů v naší zemi. S nadšením pozoruji jejich rostoucí počet a měnící se věkové spektrum soutěžících. Zatímco se na soutěži před patnácti lety zřídkakdy objevily pětileté děti, v posledních letech to není nic neobvyklého. Tato soutěž je pro děti velkou inspirací a silnou motivací pokračovat v každodenní přípravě a cvičení na hudební nástroj. Je neuvěřitelné, že tyto děti jsou schopny každý den cvičit, naučit se náročný repertoár, s chutí přijet do Prahy a zahrát na koncertním pódiu jako dospělí muzikanti.

Jaké jsou děti na pódiu, při vystoupení?

Je úžasné sledovat malé umělce, kteří před soutěží pobíhají po chodbě, smějí se, objímají plyšáky
– a za několik minut již sedí u klavíru v koncertním sále, naprosto soustředěni na svůj soutěžní výstup. Jako mávnutím kouzelného proutku se z bezstarostných dětí rázem stanou vyzrálí umělci. Porota a přítomní posluchači pozorně a s nadšením poslouchají každičký tón, který malí muzikanti dovedou s velkým procítěním a suverenitou vykouzlit ze svého nástroje.

Jak jste se dostala k organizování hudební soutěže pro děti?

Je nad slunce jasné, že veškerý vklad do dětí a mladé generace se společnosti jednou vrátí. Vždyť z dětí vyrůstají nejen vynikající umělci, budoucí sólisté, koncertní a komorní hráči, pedagogové, ale hlavně citliví a vzdělaní lidé, kteří tyto kvality budou schopni předávat dalším generacím. Do organizace soutěže jsem vložila veškeré své poznatky a pedagogické zkušenosti z návštěv soutěží v Japonsku, USA, Venezuely, Finska a Rakouska. Všechny tyto země intenzivně podporují dětské hudební soutěže a festivaly. Není nic neznámého, že výuka hudební výchovy již v raném dětství vede k lepšímu intelektuálnímu vývoji dítěte a k rozvoji jeho muzikálnosti. Dále se hudební vzdělávání u nejmenších dětí projevuje pozitivně v oblasti jemné motoriky a soustředěnosti. Podporuje rovněž citové vnímání.

Na závěr bych chtěla říct, že není jednoduché v dnešní době takovou akci zorganizovat bez finanční podpory sponzorů, kterých za současné ekonomické situace stále ubývá. Velké uznání a díky proto patří společnosti Pražská energetika, a. s., jejíž finanční dar nám umožňuje připravit i letošní 19. ročník soutěže PJN v oboru hry na klavír, který bude jistě velkým přínosem a krásným zážitkem nejen pro mladé muzikanty, jejich pedagogy a rodiče, ale i pro širokou veřejnost.

Konečně – přijďte a posuďte sami! Klavírní soutěž PRAGUE JUNIOR NOTE 2010 probíhá ve dnech 3. – 6. června 2010, vždy od 9 do 18 hodin v Sále Martinů, Lichtenštejnský palác. Koncert vítězů se koná v neděli 6. června v 18 hodin tamtéž.

Moc Vám děkuji a přeji nespočet nadaných umělců a hudebních úspěchů!