Informace pro zákazníky v režimu DPI

PRE se svým podpisem hlásí k memorandu, které vzniklo po dohodě s Energetickým regulačním úřadem a s Ministerstvem průmyslu a obchodu. Zákazník, který je v těchto měsících v režimu DPI, má možnost v listopadu uhradit pouze polovinu vyčíslené zálohy a v prosinci zaplatit 6/10 z vyčíslené zálohy. Může však zaplatit i zálohu v plné výši. Dále jsou tyto zálohy osvobozeny od DPH. Bližší informace najdete v otázkách a odpovědích na www.pre.cz/dpi.

Zde nabízíme výběr odpovědí na časté a důležité otázky:

Kolik teď budu v režimu DPI platit?

Elektřinu vám dodáme za věcně usměrňovanou cenu. Reguluje ji Energetický regulační úřad (ERÚ) a my na základě toho stanovujeme aktuální ceny DPI a zveřejňujeme je na našich webových stránkách www.pre.cz/dpi. Aktuální situace je bohužel nepředvídatelná, proto se ceny v režimu dodávky DPI mohou měnit. Současně s cenou silové elektřiny účtujeme jako váš dodavatel poslední instance cenu za distribuční služby ve výši podle účinného ceníku ERÚ.

Jakým způsobem budu platit zálohy?

V dopise, který vám každým dnem dorazí, najdete i plán platby záloh, včetně podrobného návodu, jakým způsobem zálohy platit. Nezapomeňte co nejrychleji přerušit platby záloh původnímu dodavateli. Měli byste od něj také obdržet konečné vyúčtování.

Jak mám platit zálohy v listopadu 2021 a prosinci 2021?

Jste-li zákazník, který je v těchto měsících v režimu DPI (dodavatel poslední instance), máte možnost v listopadu uhradit pouze polovinu vyčíslené zálohy a v prosinci zaplatit 6/10 z vyčíslené zálohy (příklad výpočtu níže). Můžete však také zaplatit zálohu v plné výši a vyhnete se tak případnému nedoplatku v rámci konečné fakturace. Tato úprava výše záloh je v souladu s memorandem Ministerstva průmyslu a obchodu, ERÚ a dodavatelů poslední instance. Zálohy na měsíce listopad a prosinec jsou osvobozeny od DPH.

Příklad výpočtu zaplacení záloh za listopad 2021 a prosinec 2021:

Záloha je vyčíslena například na 2 200 Kč měsíčně.
V listopadu 2021 by výše zálohy byla: 1 100 Kč (2200 / 2 = 1100), tedy 50 % částky.
V prosinci 2021 by výše zálohy byla: 1 320 Kč (2200 / 10 x 6 = 1320), tedy 60 % částky.

Proč se mi zálohy o tolik zvedly?

Měsíční zálohy jsme vám vypočítali na míru. A to podle vaší historické spotřeby, kterou nám zprostředkoval operátor trhu OTE, a.s.

Cena elektřiny v režimu DPI vychází z aktuálních tržních cen. Ty jsou bohužel v tuto chvíli extrémně vysoké a my s tím nic nenaděláme. Navíc se blíží zima, kdy je spotřeba elektřiny vyšší, což je v kalkulaci také zohledněno.

Rádi bychom ujistili zákazníky, že spolehlivá dodávka elektřiny od PRE je pro naši společnost naprostou prioritou a jsme si vědomi závazku, který vůči Pražanům máme. A my své závazky plníme. Každý, pro koho je PRE tzv. dodavatelem poslední instance, má šanci využít online přechod na produkt PRE PROUD START, který je výhodnější.