PRE podepsala memorandum s Prahou a ŠKODA AUTO, které výrazně pomůže rozvoji elektromobility v hlavním městě

Pražská energetika se stala společně s Prahou a ŠKODA AUTO jedním ze signatářů memoranda o spolupráci při výstavbě nabíjecí infrastruktury na území hlavního města. Všechny strany se v něm zavázaly k vybudování 100 ultrarychlých dobíjecích stanic HPC do konce roku 2025. Za tímto účelem byla ustavena pracovní skupina, která má najít ideální lokality pro jejich umístění.  

Množství elektromobilů na silnicích v České republice roste a vyšší počet elektromobilů si vyžádá nové nabíjecí stanice. Dle centrální evidence vozidel je největší počet registrován právě v hlavním městě a jeho okolí. To bude klást na naši dobíjecí infrastrukturu vysoké nároky. „Elektromobilita se v poslední době vehementně rozvíjí. Aby se tento vývoj ubíral smysluplným směrem, musí překonat řadu výzev. Proto vnímáme, že je v řadě věcí potřeba spojit síly a společně vytvořit prostředí pro další růst,“ vysvětluje Jiří Maláček vedoucí českého zastoupení ŠKODA AUTO.

Každá ze stran memoranda nominuje své zástupce do pracovní skupiny, která vytipuje lokality, kde vybudování dobíjecích stanic bude mít největší smyl. Do konce roku 2025 by tak mělo na území hlavního města Prahy vyrůst 100 ultrarychlých dobíjecích stanic HPC. Tímto způsobem se tak vytvoří přibližně 200 dobíjecích bodů, každý s výkonem minimálně 150 kW.

„Elektromobilita, zvláště v hlavním městě Praze a obecně v městských aglomeracích, přispívá k lepšímu životnímu prostředí. Pražská energetika již 10 let investuje do výstavby dobíjecí infrastruktury. Patříme v této oblasti k lídrům na trhu. Zprovoznili jsme bezmála již 380 dobíjecích stanic nejen v Praze, ale budujeme i páteřní síť po celé České republice. Do budoucna budeme určitě ve výstavbě dobíjecích stanic pokračovat, protože význam elektromobility bude dále narůstat,“ říká Pavel Elis, předseda představenstva a generální ředitel PRE.

„Chceme vytipovat bílá místa na mapě, kde nyní dobíjecí infrastruktura chybí. Cílem je, aby byla Praha pokryta smysluplně a uživatelsky přívětivě. Právě proto jsme se domluvili, že budou nové nabíjecí stanice zapojeny do jednotného informačního a komunikačního systému, tak aby si uživatel s jednou kartou mohl dobít kdekoli u jakékoli nabíječky,“ říká radní pro oblast majetku Jan Chabr a dodává: „Obecně má město strategii tří typů nabíjecí infrastruktury - pomalou dobíjecí infrastrukturu, kterou budujeme primárně na lampách veřejného osvětlení, dále rychlou a v neposlední řadě pak vysokorychlostní dobíjecí infrastrukturu, kterou máme zájem řešit právě i ve spolupráci s Pražskou energetikou.“

Společný projekt chce tedy koordinovat rozvoj všech typů dobíjecí infrastruktury na území hlavního města Prahy. Škoda přispěje k naplňování těchto cílů datovými podklady, na jejichž základě Pražská energetika začne plánovat investici do HPC dobíjecí infrastruktury, kterou ve spolupráci s Prahou bude možné následně realizovat. Pražský klimatický plán do roku 2030 předpokládá minimálně 10 000 veřejných dobíjecích stanic.