Pozor na novou „fintu“ energetických šmejdů

Aktuální tisková zpráva Energetického regulačního úřadu upozorňuje na několik případů, kdy tzv. energetičtí šmejdi zneužili současné situace a nabízeli roušky proti podpisu. Ve skutečnosti šlo ale o podpis pod smlouvou o změně dodavatele a jak upozorňuje Pražská energetika (dále jen PRE), tento se nešvar objevil také v hlavním městě. PRE zaznamenala na své zákaznické lince hned několik reakcí svých zákazníků, kteří popsali, jak je navštívili údajní obchodníci a nabízeli právě ochranné roušky a současně také levnější elektřinu, vyžadovali podpis jako údajné potvrzení převzetí roušky, nicméně jednalo se o smlouvu s jiným dodavatelem či o plnou moc opravňující obchodníka jednat za odběratele.

Jde jednoznačně o podvodné jednání o to drsnější, že k němu dochází v době platného nouzového stavu vyhlášeného na celém území ČR. PRE varuje všechny své zákazníky před tímto jednáním. Sděluje, že osobní návštěvy u svých zákazníků nerealizuje a už vůbec ne v této obtížné době. Pokud se obchodní zástupce představuje jménem PRE, jedná se o podvodníka, kterého je třeba řádně odmítnout, nedávat mu do ruky občanský průkaz, fakturu či smlouvu, prostě s ním vůbec nejednat a raději zavolat o pomoc na Policii ČR či na Městskou policii.

PRE je na energetickém trhu v současnosti mezi nejlevnějšími dodavateli elektřiny. Je třeba připomenout, že naposledy upravovala ceny elektřiny v létě loňského roku na rozdíl od jiných obchodníků, kteří tak činili na podzim, pak od počátku letošního roku a naposledy někteří i nyní od prvního března.

Skupinu PRE tvoří mateřská společnost Pražská energetika, a. s.,

která je prostřednictvím dceřiné společnosti PREdistribuce, a. s., regionální provozovatel distribuční soustavy, působící na území hlavního města Prahy a města Roztoky. Současně je Pražská energetika, a. s., významný obchodník s elektřinou na velkoobchodním trhu v ČR. PRE je jedním z největších dodavatelů elektřiny s působností na celém území České republiky. Prodává ji téměř sedmi stům tisícům odběratelů.
Společně s dalšími dceřinými společnostmi PREměření a. s., PREzákaznická, a. s., eYello k. s., KORMAK Praha a. s., a PREnetcom, a. s., zajišťuje veškerý servis obsluhy zákazníků, doplňkové služby v energetice, stavební a montážní práce a další činnosti související s energetikou.
Historie pražské energetiky sahá až do roku 1897 a současná akciová společnost vznikla k 1. 1. 1994. Ta se od svého založení postupně přeměnila na zákaznicky orientovanou společnost v oblasti obchodování, prodeje a distribuce elektřiny včetně kompletního servisu.


Další informace naleznete na www.pre.cz


Přílohy:

TZ - Pozor na novou „fintu“ energetických šmejdů (430 kB)