PRE prošla úspěšně obtížným rokem 2020 a posílila své postavení na trhu

Rok 2020 zásadním způsobem ovlivnila světová pandemie nového typu koronaviru. Opatření přijatá k zamezení šíření nákazy způsobila mimořádně hlubokou recesi, došlo k výraznému poklesu poptávky po dodávce energií. Na vývoj epidemiologické a hospodářské situace velmi rychle reagovala také Pražská energetika. Podařilo se velmi rychle implementovat celou řadu mimořádných opatření k zajištění dodávek elektřiny a plynu, zajištění bezpečného a bezporuchového chodu kritické infrastruktury, distribučních sítí a zajištění služeb konečným zákazníkům.

V roce 2020 se výroba elektřiny v České republice propadla o více než 6 % a poklesla také celková spotřeba elektřiny, která dosáhla svého pětiletého minima a meziročně se snížila o 3,5 %. V Praze byl propad dodávek elektřiny ještě významně nad celorepublikovým průměrem. I přes obtížné podmínky PRE dodala svým zákazníkům 5 616 GWh elektřiny a 561 GWh zemního plynu. Opět se podařilo navýšit počet odběrných míst segmentu B2C, do kterých dodávala PRE elektřinu i plyn pod značkou PRE nebo Yello, celkový počet odběrných míst v dodávce překročil hranici 728 tisíc.

Konsolidovaný provozní zisk před odpisy, úroky a zdaněním EBITDA ve výši 4 738 mil. Kč. Individuální hospodářský výsledek po zdanění za rok 2020 dosáhl hodnoty 2 505 mil. Kč a pouze mírně zůstal pod výsledkem roku 2019 (-130 mil. Kč). Pražská energetika tak prokázala, že je i v nelehkých časech vysoce stabilní firmou, která dává jistotu svým akcionářům, dodavatelům a zaměstnancům. Pandemie v roce 2020 urychlila proces digitalizace prodejních kanálů. Příkladem úspěšných projektů je online zákaznický chat nebo produkt umožňující firemním zákazníkům nakoupit elektřinu přímo online za aktuální tržní ceny. Zákazníkům z řad domácností PRE minulý rok nabídla produkty kombinující dodávku elektřiny s přidanou službou. Úspěšný byl produkt „PRE PROUD PLUS“, který kombinuje dodávku elektřiny a kontrolu elektroinstalace s poradenstvím. V létě pak byl vysoký zájem o produkt „PRE PROUD KLIMA“, kombinující dodávku elektřiny s poradenstvím, instalací a servisem klimatizačních jednotek. V rámci projektu PREmium se PRE zaměřuje na nabídku inovativních produktů a služeb pro firemní zákazníky a pro zákazníky z veřejného sektoru.

Silným rozvojovým tématem s potenciálem intenzivního budoucího růstu je oblast elektromobility, kterou PRE vnímá jako významné infrastrukturní téma zahrnující nejen veřejnou dobíjecí infrastrukturu, ale také privátní dobíjecí infrastrukturu odběrného místa zákazníka, průmyslového podniku, podniku služeb, bytových domů nebo i individuálního konečného zákazníka. PRE provozuje jednu z největších flotil elektrovozů v ČR.

Investice v roce 2020 dosáhly celkové výše 1 920 mil. Kč, což je hodnota přibližně na úrovni minulých let. Největší část těchto finančních prostředků směřovala tradičně do modernizace distribuční sítě. Nejvýznamnějšími strategickými investicemi byly v roce 2020 výstavba kabelového tunelu mezi TR Karlín a Hlávkovým mostem, rekonstrukce TR Pražačka, zahájení výstavby zcela nové TR 110 kV Slivenec a realizace kabelového vedení 110 kV mezi TR Malešice, TR Zahradní Město a TR Jih. Na konci roku 2020 bylo k distribuční síti připojeno téměř 817 tisíc odběrných míst.

PRE už dávno není společností, která dodává pouze elektřinu. Za uplynulých deset let se významně rozšířil okruh a záběr jejího podnikání. Propojuje prodej energetických komodit, elektřiny a plynu s datovými službami, osvětlením, decentrálními výrobními zdroji, řízením spotřeby a moderní mobilitou. PRE se bude i nadále rozvíjet jako infrastrukturní společnost s úzkou vazbou na region hlavního města.

Tento záměr a trend dnes potvrdili akcionáři na valné hromadě Pražské energetiky. Schválili všechny předložené materiály a mimo jiné rozhodli o výši dividendy, která činí 422,55 Kč na jednu akcii před zdaněním.

Doplňující informace

Skupina PRE je stabilní a prosperující uskupení v oblasti energetiky s dlouholetou tradicí na českém trhu. Skupina PRE je se svými více než 800 tis. odběrnými místy třetím největším dodavatelem elektřiny v České republice a prostřednictvím své největší dceřiné společnosti PREdistribuce, a. s., také provozovatelem nejspolehlivější distribuční sítě v ČR. V rámci své činnosti podporuje využívání moderních technologických řešení a poskytuje poradenství v oblasti zavádění inovativních technologií a dosahování energetických úspor. Mezi základní aktivity Skupiny PRE patří prodej, obchodování s elektřinou a plynem po celém území ČR, distribuce elektřiny, její výroba a doplňkové energetické služby.

Další informace naleznete na www.pre.cz


TZ - PRE prošla úspěšně obtížným rokem 2020 a posílila své postavení na trhu (381 kB)