Změny v dozorčí radě Pražské energetiky

Dozorčí rada Pražské energetiky na svém zasedání desátého prosince letošního roku potvrdila změny ve svém složení.

23. října 2015 doručila paní JUDr. Radmila Kleslová rezignaci na své členství v dozorčí radě PRE. Členové dozorčí rady rezignaci paní JUDr. Radmily Kleslové projednali „per rollam“ 12. listopadu tohoto roku a schválili zánik mandátu k nejbližšímu zasedání dozorčí rady, tedy k 10. 12. 2015. Uvolněné místo člena dozorčí rady PRE zůstává zatím neobsazené.

Současně na jednání DR 10. 12. 2015 oznámil pan Marc Wolpensinger, že odstupuje z funkce člena dozorčí rady PRE, a požádal ostatní členy, aby schválili zánik jeho funkce k 31. 12. 2015. Do dozorčí rady byl následně kooptován Dr. Jörg Reichert s účinností od 1. 1. 2016 na období do konání nejbližší valné hromady společnosti.

Skupinu PRE tvoří mateřská společnost Pražská energetika, a. s.,
která je prostřednictvím dceřiné společnosti PREdistribuce, a. s., regionální provozovatel distribuční soustavy, působící na území hlavního města Prahy a města Roztoky. Současně je Pražská energetika, a. s., významný obchodník s elektřinou na velkoobchodním trhu v ČR. S postupným otevíráním trhu s elektřinou pro konečné zákazníky je Skupina PRE jedním z největších dodavatelů elektřiny s působností na celém území České republiky. Prodává ji více než sedmi stům tisícům odběratelů.
Historie pražské energetiky sahá až do roku 1897, kdy ještě v rámci Elektrických podniků královského hlavního města Prahy byly položeny základy pražské veřejné elektroenergetické sítě. Po mnoha vlastnických a organizačních změnách vznikla k 1. 1. 1994 akciová společnost. Ta se od svého založení postupně přeměnila na zákaznicky orientovanou společnost v oblasti obchodování, prodeje a distribuce elektřiny.


Další informace naleznete na www.pre.cz


Přílohy: