Systém řízení IT služeb

V srpnu 2016 proběhl první certifikační audit systému řízení služeb dle požadavků ČSN ISO/IEC 20000-1. Po úspěšném absolvování 1. a 2. stupně byla prokázána shoda s normou ISO 20000-1:2012, která byla v následujících letech potvrzena i v rámci dozorových auditů. Systém řízení IT služeb (ITSMS) se zaměřuje především na spokojenost, podporu a dobré vztahy se zákazníkem. Důraz klade na sledování klíčových ukazatelů výkonnosti, díky kterým zajišťuje zefektivňování a zlepšování služeb.

Ověřením dokumentace a implementace systému ITSMS a následným získáním certifikátu jsme potvrdili, že zvyšujeme kvalitu IT podpory a dostupnost IT služeb. Vzhledem k tomu, že se oblast IT velmi rychle rozvíjí, je třeba se pohotově přizpůsobovat změnám a různým požadavkům zákazníků.