Systém řízení kvality

Externí audit systému řízení kvality (QMS) prováděný každoročně od roku 2002 nezávislým certifikačním orgánem potvrzuje sekci Informatika (IIS) kvalitní implementaci a dokumentaci dodržování požadavků kladených normou ČSN EN ISO 9001. Certifikát kvality mimo jiné ukazuje schopnost uspokojit potřeby zákazníka a neustálé zlepšování procesů (dle cyklu PDCA).