Ocenění IIS v Národní ceně ČR za jakost

Neustále se zvyšující závislost úspěchu celé firmy na kvalitní informatické podpoře, rostoucí konkurence v energetice a úvahy o budoucím uspořádání skupiny PRE se staly impulzem k účasti sekce Integrovaný informační systém v prestižní soutěži kvality.

Národní cena ČR za jakost je nejvyšším oceněním za management kvality, jaké lze v České republice získat. Je udělována podle jednotných kritérií Evropské nadace pro management kvality (EFQM) ve všech evropských zemích. Prestiž tohoto ocenění vyplývá z komplexního hodnocení a objektivního ověřování kvality všech činností firem, které usilují o získání Národní ceny. Je posuzována nejen kvalita výroby či poskytovaných služeb, ale i hospodářské výsledky, úroveň managementu a vztah k zaměstnancům, životnímu prostředí a společnosti.

Z informačních technologií se stává nástroj, který často výrazně podmiňuje podnikatelský úspěch celé společnosti. Využití modelu excelence EFQM navazuje a rozvíjí dříve uplatněné přístupy k efektivnímu řízení IIS a bylo dalším krokem po úspěšné implementaci požadavků normy ČSN EN ISO 9001. Poněkud statický model systému managementu jakosti byl doplněn o komplexní analýzu sekce a všech jejích procesů.

Slavnostní večer ve Španělském sále Pražského hradu byl jedním z vrcholů „Listopadu - měsíce kvality v ČR“ a oslavou Evropského týdne kvality, který probíhá ve většině evropských zemí. To svědčí o velkém důrazu, který je v současné době kladen na management kvality v celé EU.