Vstoupili jsme do plně digitální éry

aneb Pražská energetika, a. s., je v prestižním klubu Intergraph

Víte, co je 100% klub společnosti Intergraph? Jedná se o celosvětové uskupení společností, které dosáhly stoprocentního převodu papírové technické dokumentace do digitálního informačního systému. A právě do tohoto klubu vstoupila Pražská energetika, a. s., v květnu letošního roku. Na mezinárodní konferenci GeoSpatial World 2004 v Miami Beach ve státě Florida v USA za přítomnosti účastníků z 56 zemí převzal vedoucí informatiky PRE Miroslav Hübner z rukou nejvyšších představitelů společnosti Intergraph, prezidenta a CEO Intergraph Corporation Halsey Wise a prezidentky Intergraph Mapping and Geospatial Solution paní Preethy Pulusani, prestižní ocenění - přijetí naší společnosti do celosvětového tzv. 100% klubu. Toto ocenění získala v České republice zatím pouze jediná společnost.

Současný stav naplnění digitální dokumentace Pražské energetiky je výsledkem dlouhodobého procesu, který probíhal v několika etapách sběru dat. Byl to vždy řízený proces týmu pracovníků z Pražské energetiky i externích dodavatelských firem, zastřešený většinou „zlatým" projektem.

O tom, že zrod plně digitálního geografického informačního systému nebyl jednoduchý, vypovídá i množství většinou ročních projektů zaměřených vždy na určitou část sběru dat. Pilotní projekt a sběr dat do Geografického informačního systému (GIS) Pražské energetiky byl zahájen v roce 1994. Tehdy byla doba základního převodu dat odhadována na 10 a více let. To však bylo z hlediska morálního zastarávání dat nepřípustné. Bylo nutné zrevidovat technologický postup, zefektivnit vlastní převod dat a zavést informační systém umožňující spravovat prostorová data nad bezešvou mapou. To umožnil systém FRAMME, který jsme implementovali v roce 1995. V průběhu roku 1997 již byla pořízena data sítí vysokého napětí (VN) a velmi vysokého napětí (VVN). Tehdejší oddělení technické dokumentace začalo zákazníkům vydávat tištěné zákresy sítí VN z digitálního systému. Počátkem roku 1999 byl nastartován sběr základních dat sítí nízkého napětí (NN). Bylo nutné sjednotit se na dvou grafických prezentacích sítí pro různé agendy podniku – Mapa sítě a Provozní schémata.

Počátkem roku 2003 byl spuštěn zatím poslední, ale nejnáročnější projekt sběru dat NN, který měl za úkol doplnit geografický informační systém o zbývající objekty sítí, umožňující plnohodnotné propojení s ostatními systémy řízení aktiv podniku (zákaznické systémy, dispečerské řídicí systémy, zákaznická linka).

Společně s plněním dat do systému postupně vznikaly aplikace, které mohly být využívány různými skupinami uživatelů Pražské energetiky při každodenní práci.

Vyvíjel se tak nástroj na prohlížení dat Field View, který má dnes 150 aktivních uživatelů. Jeho pomocí tiskneme pro zákazníky mapy sítě, čety měřicích vozů s jeho pomocí trasují chybné kabely a technici provozu trasují průběhy kabelů.

Pro jednoduché prohlížení sítí byla na bázi prohlížeče Internet Explorer vyvinuta aplikace GeoMedia Web Map. Používá ji nyní více než 300 uživatelů Pražské energetiky. Aplikace umožňuje vyhledávání objektů sítě, filtrovatelné zobrazení jednotlivých sítí, polohopisu, jednoduchý tisk a zjišťování negrafických informací o jednotlivých objektech. Nedílnou součástí je také část JEN – Jednotná evidence nemovitostí, která slouží k evidenci pozemků a staveb ve správě PRE a jejímž prostřednictvím lze mimo jiné zjišťovat v katastru nemovitostí informace o vlastnících parcel.

Mimo stěžejní aplikaci GeoMedia Web Map byly vyvinuty i jednoduché aplikace Mapa výkopových povolení, PRE PARCELY a Mapa sítě NN. Jejich předností je rychlé vyhledání a přehledné zobrazení v mapě právě pro danou skupinu uživatelů.

Součástí mapových podkladů GIS je i možnost zobrazení leteckých snímků Prahy, které jsou nyní dostupné ve vyšším rozlišení detailů. Významnou měrou tak pomáhají při dohledávání situací a zpřesňování informací v informačním systému.

Celá společnost Pražská energetika nyní prochází takovými změnami, jaké odpovídají rostoucí konkurenci a liberalizaci trhu. Vzniká nový útvar nazvaný Kmenová data sítě, který bude spravovat všechny digitalizované podklady sítí PRE a aktualizovat je. V budoucnosti mohou tato data v digitální podobě napomoci i spolupráci s Pražskou plynárenskou, a. s., a s dalšími podniky na území hlavního města např. při koordinaci postupu oprav a rekonstrukcí sítí. Koneckonců, méně výkopů v ulicích by i Pražané jistě jen a jen uvítali.