Bezpečný podnik 2020

Ve Skupině PRE dlouhodobě usilujeme o zdravé a bezpečné pracovní prostředí. Společnostem Pražská energetika, a. s., a PREdistribuce, a. s., se opakovaně i v roce 2020 podařilo obhájit titul „Bezpečný podnik“. V tomto roce titul nově získala také společnost PREservisní, s.r.o.