ISO 9001

Pražská energetika, a. s., získala v roce 2007 jako první z tradiční konkurence na energetickém trhu mezinárodně platný certifikát řízení jakosti ISO 9001 pro prodej elektřiny velkoodběratelům.
O dva roky později obdržela tuto certifikaci kvality také pro segment Domácnosti a Podnikatelé. Jedná se o přirozené vyústění snahy poskytovat zákazníkům ty nejkvalitnější služby.

V roce 2015 jsme úspěšně rozšířili certifikaci i na prodej telekomunikačních služeb.

Vlastnictví certifikátů je dokladem, že Pražská energetika vytvořila všechny systémové předpoklady pro to, aby byly zákazníkům jednotlivých oblastí zajištěny stabilní a kvalitní služby spojené s dodávkou elektřiny a plynu a s poskytováním telekomunikačních služeb.