Podnik podporující zdraví 2014

V dubnu 2014 se uskutečnil opakovaný audit soutěže o titul "Podnik podporující zdraví roku 2011". Jednalo se o obhajobu titulu z roku 2011, kdy naše společnosti Skupiny PRE obdržely titul "Podnik podporující zdraví 3. stupně". Certifikát jsme dostali již počtvrté.

Program podpory zdraví na pracovišti vychází především z podpory pozitivního myšlení a profesní připravenosti zaměstnanců zvládat složité pracovní situace a umět se s nimi vypořádat. Nadstandardní zdravotní programy, zaměřené především na prevenci jsou určeny všem zaměstnancům i bývalým zaměstnancům Skupiny PRE a jsou plně hrazeny zaměstnavatelem.
Auditoři ze Státního zdravotního ústavu konstatovali, že během hodnoceného období společnost nadále plní a rozšiřuje opatření vedoucí k předcházení poškození zdraví z práce, k prevenci chronických onemocnění.

Závěry auditu a celkové hodnocení potvrdilo pro členy Skupiny PRE opět první místo, tedy 3. stupeň, mezi podniky podporujícími zdraví.