Soutěž WebTop100 2012 - letos pěkné třetí místo

WebTop100, soutěž s nejdelší tradicí hodnocení projektů na českém internetu, letos vyhlašovala vítěze již 12. ročníku. Webové prezentace subjektů Skupiny PRE se jí zúčastňují se střídavými úspěchy již od roku 2006. Jako již tradičně jsme porotě předložili k posouzení korporátní web www.pre.cz. A velmi nás rovněž zajímalo, jak si povedou stránky našeho nového prodejního webu www.energieodpre.cz. Tento nezávislý pohled „zvenčí“ je pro nás velmi cenný.

Oficiálnímu vyhlášení výsledků soutěže předcházela celodenní Konference WebTop100, která se konala v pro konferenci netradičním kinosále multiplexu Cinestar na Smíchově. Témata ovšem byla tradiční a reagovala na současné trendy v on-line komunikaci.

Co se týče samotných výsledků a konkrétního hodnocení soutěže WebTop100, tak prodejní web Energie od PRE se umístil ve specializované kategorii Microsite na třináctém místě v silné konkurenci dvaceti přihlášených projektů, což lze jistě hodnotit pozitivně. Většina porotců mimo jiné ocenila přehlednost rozcestníkové navigace při navádění uživatele ke konkrétnímu produktu, naopak rezervy ještě máme kupříkladu v informační přívětivosti a občas příliš agresivních grafických prvcích.

Naše korporátní webová prezentace www.pre.cz se umístila na „pěkném“ třetím místě v oborové kategorii Energetika. Pozice na stupních vítězů samozřejmě potěší, ale slovo „pěkném“ je v uvozovkách záměrně, protože kromě drobných pochval (které samozřejmě potěší) je individuální hodnocení v některých kritériích poměrně přísné – i když jako obvykle občas rozporuplné a s porotci by se o jejich závěrech mohlo polemizovat… Každopádně jsme dostali nové impulsy, které jsou pro nás inspirující a měli bychom se jich při plánované revitalizaci korporátního webu PRE (a následně i webů dceřiných společností) držet.

Daniel Peške