WebTop100

„Na první pohled dobrý web, na pohled druhý … stále dobrý web.“

Takto viděl internetové stránky www.pre.cz jeden z hodnotitelů soutěže WebTop100, jíž se Pražská energetika pravidelně účastní a ve které jsme v letošním roce obsadili třetí místo v kategorii Energetika.

Ostatní porotci byli při hodnocení samozřejmě konkrétnější. Několik připomínek měli k uživatelské přívětivosti; podle nich návštěvník webu potřebuje trochu času, aby se se stránkami sžil. Méně spokojená byla porota též s navigací a orientací na některých stránkách. Některým hodnotitelům vadila i jistá rozkolísanost v grafice a obrazové části,…

…ale na druhé straně jsme se velké pochvaly dočkali kupříkladu v hodnocení z hlediska zákaznicky orientovaného marketingového přístupu. Porotci vysoce ocenili nabídku online služeb a nástrojů i jejich technickou úroveň a též podobu jednotlivých zákaznických sekcí. A líbila se mimo jiné i celková obsahová náplň stránek.

Doufáme, že se internetové stránky PRE budou i nadále líbit – nejen jednou za rok porotcům prestižní internetové soutěže, ale samozřejmě i běžným návštěvníkům našich webů.