Informace o společnosti ODEM a. s. “v likvidaci“

Společnost ODEM a. s. "v likvidaci" (dále jen „zaniklá společnost ODEM a. s.) byla zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B., vložka 5884, již dne 1. 5. 1999. Zaniklá společnost ODEM a. s. měla naposledy sídlo v Praze 10, Na Hroudě 2149/19, IČ : 257 55 609. Společnost byla zrušena s likvidací na základě rozhodnutí jediného akcionáře Pražské energetiky, a. s., v působnosti valné hromady. K výmazu společnosti z obchodního rejstříku došlo pak dne 5. 12. 2008.