PRE VTE Částkov, s. r. o.

IČO: 27966216

Sídlo: Na Hroudě 2149/19, Strašnice, 100 00 Praha 10

Sp. zn.: C 327201 vedená u Městského soudu v Praze

Jednatelem společnosti je s účinností od 19. 12. 2019 pan Ing. Aleš Staněk.

Kontaktní osobou pro fakturaci je Blanka Novotná – ekonomika.premereni@pre.cz 

Kontaktní osobou pro technické záležitosti a výkaznictví výroby z OZE je Lukáš Smažík – lukas.smazik@pre.cz

Doručovací adresa:

PRE VTE Částkov, s.r.o.
Na Hroudě 2149/19
Praha 10, PSČ 10005

E-mailovou korespondenci prosím směřujte na adresu prefve@pre.cz 


Výpis z obchodního rejstříku