PRE VTE Částkov, s. r. o.

IČO: 27831248

Sídlo: Na hroudě 2149/19, Strašnice, 100 00 Praha 10

Jednatelem Společnosti je s účinností od 19.12.2019 pan Ing. Roman Tupý.

Kontaktní osobou pro fakturaci je Blanka Novotná – ekonomika.premereni@pre.cz 

Kontaktní osobou pro technické záležitosti a výkaznictví výroby z OZE je Lukáš Smažík – lukas.smazik@pre.cz

Doručovací adresa:

WINDING WE NORTH a.s.
Na Hroudě 2149/19
Praha 10, PSČ 10005

E-mailovou korespondenci prosím směřujte na adresu prefve@pre.cz 


Výpis z obchodního rejstříku