Fakturace

Vyberte si individuální způsob a formu předávání daňových dokladů za dodávku elektřiny dle vašich potřeb. Vytvoříme a předáme vám fakturu v takové podobě, která vám co nejvíce usnadní získávat, zpracovávat a analyzovat informace o nákladech na elektřinu.

 

Šablony pro převod XML faktury