Práce s certifikáty

Certifikáty je možné využít zejména k ověřování elektronických podpisů nebo podepisování posílaných zpráv. Dále se jimi ověřuje identita a validita obsahu webových stránek.

Pro komunikaci s externími uživateli a systémy používáme zejména kvalifikované certifikáty, které jsou řízeny zákonem o elektronickém podpisu č. 227/2000 Sb. a jsou vydávané akreditovanými certifikačními autoritami.

Kvalifikovaný osobní zaměstnanecký certifikát slouží k ověření identity zaměstnance naší společnosti při elektronické komunikaci, zajištění integrity zprávy a nahrazuje fyzický podpis uživatele.

Pro komunikaci automatizovaných systémů využíváme kvalifikovaných systémových certifikátů, které jsou určeny pro ověřování elektronických značek fyzických i právnických osob a státních orgánů.

Pro správnou funkčnost certifikátů, např. ověření podepsaných dokumentů a souborů elektronickou značkou společnosti ze Skupiny PRE (Pražská energetika, a. s., PREdistribuce, a. s., PREměření, a. s.), obsahu webových stránek nebo elektronického podpisu, je potřeba mít nainstalovaný kořenový, příp. veřejný certifikát.

Certifikáty jsou k dispozici ke stažení v přehledové tabulce certifikátů využívaných společnostmi Skupiny PRE nebo na stránkách vydávajících certifikačních autorit, na které jsou uvedeny odkazy
u jednotlivých položek certifikátů v tabulce certifikátů.

Webové stránky společností Skupiny PRE jsou zabezpečeny serverovými certifikáty společnosti Thawte, jejichž kořenový certifikát by měl být implicitně nainstalován v běžných internetových prohlížečích (např. Internet Explorer, Mozilla Firefox).

Zákazníkům a obchodním partnerům posíláme elektronické faktury ve formátu PDF/XML, podepsané kvalifikovaným systémovým certifikátem, tzv. elektronickou značkou Pražská energetika, a. s., nebo PREdistribuce, a. s., vydanou certifikační autoritou PostSignum České pošty nebo I.CA.

Pro odběratele a dodavatele je k dispozici ke stažení kořenový certifikát Interní certifikační autority PRE (Interní CA – Vydávající CA II) a seznam zneplatněných certifikátů (CRL).

Stručný návod, jak pracovat s certifikáty, naleznete na stránce Import certifikátu (tj. ověření pravosti certifikátu, import certifikátu do internetového prohlížeče, ověření importovaného certifikátu ).