Dodávka poslední instance od PRE


Vážení zákazníci,

chtěli bychom vás ujistit, že PRE vám garantuje dodávku elektřiny na distribučním území hlavního města Prahy a města Roztoky po dobu dodávky v režimu poslední instance (DPI).

 • Zákazníci v režimu DPI

  Za které společnosti dodává PRE elektřinu a cena této dodávky.

 • Dodávka v režimu DPI

  Jak vzniká, probíhá a končí dodávka elektřiny v režimu DPI.

 • Často kladené otázky

  Otázky a odpovědi, které vás mohou zajímat o dodávce elektřiny v DPI.

Zákazníci v režimu DPI

Skupina Bohemia Energy
Dodávka v režimu DPI:
14. 10. 2021 - 14. 4. 2022
Zákazníci těchto společností musejí uzavřít smlouvu na běžnou dodávku elektřiny nejpozději s datem zahájení dodávky od 15. 4. 2022.
Společnosti skupiny Bohemia Energy, za které dodáváme elektřinu v režimu DPI:
BOHEMIA ENERGY entity s.r.o., COMFORT ENERGY s.r.o., Energie ČS, a.s., Europe Easy Energy a.s., X Energie, s.r.o.
Kolibřík energie, a. s.
Dodávka v režimu DPI:
19. 10. 2021 - 19. 4. 2022
Zákazníci této společnosti musejí uzavřít smlouvu na běžnou dodávku elektřiny nejpozději s datem zahájení dodávky od 20. 4. 2022.
Ray Energy a.s.
Dodávka v režimu DPI:
17. 11. 2021 - 17. 5. 2022
Zákazníci této společnosti musejí uzavřít smlouvu na běžnou dodávku elektřiny nejpozději s datem zahájení dodávky od 18. 5. 2022.
Microenergy s.r.o.
Dodávka v režimu DPI:
14. 12. 2021 - 14. 6. 2022
Zákazníci této společnosti musejí uzavřít smlouvu na běžnou dodávku elektřiny nejpozději s datem zahájení dodávky od 15. 6. 2022.
Český Energetický Dodavatel a.s.
Dodávka v režimu DPI:
23. 12. 2021 - 23. 6. 2022
Zákazníci této společnosti musejí uzavřít smlouvu na běžnou dodávku elektřiny nejpozději s datem zahájení dodávky od 24. 6. 2022.
Lumius, spol. s.r.o.
Dodávka v režimu DPI:
12. 1. 2022 - 12. 7. 2022
Zákazníci této společnosti musejí uzavřít smlouvu na běžnou dodávku elektřiny nejpozději s datem zahájení dodávky od 13. 7. 2022.
ENERGO LaR s.r.o.
Dodávka v režimu DPI:
11. 3. 2022 - 11. 9. 2022
Zákazníci této společnosti musejí uzavřít smlouvu na běžnou dodávku elektřiny nejpozději s datem zahájení dodávky od 12. 9. 2022.
První moravská plynární s.r.o.
Dodávka v režimu DPI:
12. 3. 2022 - 12. 9. 2022
Zákazníci této společnosti musejí uzavřít smlouvu na běžnou dodávku elektřiny nejpozději s datem zahájení dodávky od 13. 9. 2022.
Energie s Rozumem, s.r.o.
Dodávka v režimu DPI:
16. 3. 2022 - 16. 9. 2022
Zákazníci této společnosti musejí uzavřít smlouvu na běžnou dodávku elektřiny nejpozději s datem zahájení dodávky od 17. 9. 2022.
Manta Commodities SE
Dodávka v režimu DPI:
23. 3. 2022 - 23. 9. 2022
Zákazníci těchto společností musejí uzavřít smlouvu na běžnou dodávku elektřiny nejpozději s datem zahájení dodávky od 24. 9. 2022.
Společnosti skupiny Manta Commodities SE, za které dodáváme elektřinu v režimu DPI:
Česká energetická a plynárenská s.r.o., FREE for YOU s.r.o., Lidová energie s.r.o., Manta Energy a.s., Východočeská energie s.r.o.
CONTE spol. s.r.o.
Dodávka v režimu DPI:
30. 3. 2022 - 30. 9. 2022
Zákazníci této společnosti musejí uzavřít smlouvu na běžnou dodávku elektřiny nejpozději s datem zahájení dodávky od 1. 10. 2022.

Ceníky dodávky elektřiny v režimu DPI PRE

Ostatní dokumenty k dodávce v režimu DPI PRE

Dodávka v režimu DPI

 • 1
  Ukončení činnosti dodavatele elektřiny
  O ukončení činnosti dodavatele elektřiny informuje operátor trhu příslušného provozovatele distribuční soustavy (PREdistribuce, a. s.) a dodavatele poslední instance pro příslušné distribuční území (Pražská energetika, a. s.). Následují níže uvedené kroky v režimu DPI.
 • 2
  PRE zahajuje dodávku v DPI
  Na základě informace od operátora trhu zahajuje ze zákona PRE jako DPI dodávku do odběrných míst zákazníků původního dodavatele.

 • 3
  Informování zákazníků o DPI  
  Nejpozději do 5 pracovních dnů zasílá PRE dotčeným zákazníkům zprávu s informací o datu zahájení dodávky elektřiny v režimu DPI a s dalšími potřebnými informacemi.

 • 4
  Zákazník si vybere nového dodavatele
  Dodávka elektřiny v režimu DPI může trvat nejdéle 6 měsíců. Do této doby je nutné, aby zákazník uzavřel řádnou smlouvu na dodávku elektřiny s vybraným dodavatelem. Chce-li zákazník pokračovat v odběru elektřiny od PRE, musí rovněž s naší společností uzavřít smlouvu na dodávku elektřiny.
 • 5
  Ukončení dodávky elektřiny v DPI
  Dodávka elektřiny v režimu DPI do odběrného místa zákazníka je ukončena přechodem zákazníka do řádné dodávky elektřiny nebo uplynutím doby 6 měsíců od zahájení dodávky v režimu DPI.
  V případě, že zákazník v této lhůtě neuzavře řádnou smlouvu s vybraným dodavatelem, vzniká riziko neoprávněného odběru a přerušení dodávky elektřiny.

Často kladené dotazy

Jste (respektive byli jste) zákazníky dodavatele, který ukončuje dodávky svým zákazníkům?
V současné chvíli se vaším dodavatelem, tzv. dodavatelem poslední instance (DPI), stáváme právě my, společnost Pražská energetika, a. s., (PRE).
 • Zásadní je, že všichni, kdo jste na distribučním území společnosti PREdistribuce, a. s., ani na vteřinu nezůstanete bez elektřiny.
 • Jsme stabilní a prosperující společnost s dlouholetou tradicí na českém trhu a spolehlivá dodávka elektřiny je naší naprostou prioritou.
 • Jsme na českém trhu už 124 let a máme nejspolehlivější distribuční soustavu v ČR a patříme na špičku v Evropě.
 • Uděláme vše, co je v našich silách, abyste byli s našimi službami spokojení.
BOHEMIA ENERGY entity s.r.o.
IČ 27386732
COMFORT ENERGY s.r.o.
IČ 28393538
Energie ČS, a.s.
IČ 24256692
Europe Easy Energy a.s.
IČ 28603001
X Energie, s.r.o.
IČ 24817872

Datum vzniku DPI a doba jeho trvání

Dne 13. 10. 2021 došlo k pozastavení činnosti výše uvedených společností z důvodu pozbytí možnosti dodávat elektřinu od 14. 10. 2021, a to na základě oznámení, která operátor trhu od těchto společností obdržel dne 13. 10. 2021 v 16:30 hodin.

Dodávka poslední instance od PRE trvá od 14. 10. 2021 nejpozději do 14. 4. 2022.

 

Kolibřík Energie a.s.
IČ 27735001

Datum vzniku DPI a doba jeho trvání

Dne 15. 10. 2021 došlo k pozastavení činnosti výše uvedené společnosti z důvodu pozbytí možnosti dodávat elektřinu od 19. 10. 2021, a to na základě oznámení, které operátor trhu od této společnosti obdržel dne 15. 10. 2021 v 18:00 hodin.

Dodávka poslední instance od PRE trvá od 19. 10. 2021 nejpozději do 19. 4. 2022.

 

Ceníky dodávky PRE v režimu DPI

Ceníky dodávky elektřiny pro zákazníky odebírající na hladině NN (nízké napětí) kategorie domácností.

Ceník DPI pro domácnosti – platný za dodávku elektřiny v období od 14. 10. 2021 

 

Ceníky dodávky elektřiny pro zákazníky odebírající na hladině NN (nízké napětí) kategorie podnikatelé / firmy.

Ceník DPI pro podnikatelé / firmy – platný za dodávku elektřiny v období od 14. 10. 2021 

 

Ceníky dodávky elektřiny pro zákazníky odebírající na hladině VN (vysoké napětí).

Ceník DPI pro vysoké napětí – platný za dodávku elektřiny v období od 14. 10. 2021

 

Ceníky dodávky elektřiny pro zákazníky odebírající na hladině VVN (velmi vysoké napětí).

Ceník DPI pro velmi vysoké napětí – platný za dodávku elektřiny v období od 14. 10. 2021

 

Ostatní dokumenty k dodávce PRE v DPI

Obchodní podmínky dodávky energií

 

Vše, co potřebujete vědět jako odběratelé elektřiny v režimu DPI

Jste (respektive byli jste) zákazníky skupiny Bohemia Energy nebo jiného dodavatele, který ukončuje dodávky svým zákazníkům? V současné chvíli se vaším dodavatelem,  tzv. dodavatelem poslední instance (DPI), stáváme právě my, Pražská energetika (PRE). Zásadní je, že všichni, kdo jste na distribučním území PREdistribuce, ani na vteřinu nezůstanete bez elektřiny. Jsme stabilní a prosperující společnost s dlouholetou tradicí na českém trhu a spolehlivá dodávka elektřiny je pro nás naprostou prioritou. Jsme na českém trhu už 124 let a máme nejspolehlivější distribuční soustavu v ČR a patříme na špičku v Evropě. Uděláme vše, co je v našich silách, abyste byli s našimi službami spokojení.

Jak mám teď postupovat?

Všechno nechte na nás. Automaticky jste dle platného zákona dočasně přešli ke společnosti PRE. Není potřeba nám volat, psát ani nic potvrzovat. Brzy od nás dostanete dopis, ve kterém všechny důležité informace najdete (potvrzení o převodu, způsob placení atd.). Následně si během šesti měsíců vyberete produkt (od PRE nebo jiné společnosti), který vám bude maximálně vyhovovat.

Platí pro mě režim DPI?

Ano, pokud se řadíte mezi domácnosti nebo podnikatele (odebírající do ‍630 ‍MWh/rok) a váš stávající dodavatel ztratil možnost dodávat elektřinu do vašeho odběrného místa. Firmy s vyšší spotřebou nemají ze zákona nárok na ochranu v režimu DPI, proto si musí okamžitě najít nového dodavatele.    

Jak dlouho budu v režimu DPI?

Dodávka elektřiny dodavatelem poslední instance může trvat maximálně 6 měsíců od jejího zahájení. Do této doby je potřeba uzavřít řádnou smlouvu na dodávku elektřiny s námi nebo s jiným dodavatelem dle vlastního výběru.

Smlouvu s PRE už jsem uzavřel/a v době před nastalou situací. Co mám dělat?

Všechno domluvené (včetně ceny) samozřejmě platí a vy se tak nemusíte o nic starat. Než nabude smlouva účinnosti, budete jednoduše odebírat elektřinu v ‍režimu DPI. Pak už všechno automaticky poběží podle smlouvy.

Kolik teď budu v režimu dodávky DPI platit?

Elektřinu vám dodáme za věcně usměrňovanou cenu. Reguluje ji Energetický regulační úřad (ERÚ) a my na základě toho stanovujeme aktuální ceny DPI a zveřejňujeme je na našich webových stránkách www.pre.cz/dpi. Aktuální situace je bohužel nepředvídatelná, proto se ‍ceny v ‍režimu dodávky DPI mohou měnit. Současně s cenou silové elektřiny účtujeme jako váš dodavatel poslední instance cenu za distribuční služby ve výši podle účinného ceníku ERÚ.

Jakým způsobem budu platit zálohy?

V dopise, který vám každým dnem dorazí, najdete i plán platby záloh, včetně podrobného návodu, jakým způsobem zálohy platit.

Nezapomeňte co nejrychleji přerušit platby záloh původnímu dodavateli. Měli byste od něj také obdržet konečné vyúčtování.

Proč se mi zálohy o tolik zvedly?

Měsíční zálohy jsme vám vypočítali na míru. A to podle vaší historické spotřeby, kterou nám zprostředkoval ‍operátor trhu OTE, a. s.  

Cena elektřiny v ‍režimu DPI vychází z aktuálních tržních cen. Ty jsou bohužel v tuto chvíli extrémně vysoké a my s tím nic nenaděláme. Navíc se blíží zima, kdy je spotřeba elektřiny vyšší, což je v kalkulaci také zohledněno.

Musím někam nahlásit stav elektroměru?

Není třeba, protože odhad stavu elektroměru provádí distributor. Nenechte se zmýlit nepravdivou informací od ‍Bohemia Energy, že je dodavateli poslední instance potřeba samoodečet nahlásit.  

Kdy a jak můžu režim DPI ukončit?

V následujících dnech od nás dostanete dopis s potvrzením o ‍zahájení dodávky v ‍režimu DPI. Již teď si můžete začít vybírat nového dodavatele. Režim DPI pak automaticky skončí po několika dnech od uzavření smlouvy.  

Budeme rádi, pokud si jako nového dodavatele vyberete PRE. Abychom vám celý proces usnadnili, nabízíme vám rychlý a jednoduchý přechod z dodávky poslední instance. V příloze dopisu, který dostanete, proto najdete návrh smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny na výhodnější produkt PRE PROUD START.

Nemohu se dovolat na zákaznickou linku. Co se děje?

Moc nás to mrzí, ale nacházíme se ve zcela neočekávané situaci, kdy nám denně volají tisíce zákazníků. Tím pádem jsou čekací doby mimořádně dlouhé. Věříme, že všechny důležité odpovědi najdete na této stránce, případně v dopise, který vám brzy přijde.

Jakým způsobem se vypořádám s původním dodavatelem?

Nezapomeňte co nejrychleji přerušit platby záloh původnímu dodavateli. Měli byste od něj také obdržet konečné vyúčtování. V případě, že máte k vyúčtování výhrady, okamžitě se obraťte na původního dodavatele.

Sám od sebe se mi ozval alternativní dodavatel. Na co si dát pozor?

Dávejte si pozor na nejrůznější nekalé praktiky obchodníků s elektřinou, kteří současnou nepříjemnou situaci zneužívají. Nenechte na sebe tlačit. Než se k něčemu zavážete, vše si nejprve důkladně prostudujte, nebo se poraďte s vašimi blízkými. Podezřele nízké ceny rozhodně nejsou známkou spolehlivosti daného dodavatele.