Dodávka poslední instance od PRE


Vážení zákazníci,

chtěli bychom vás ujistit, že PRE vám garantuje dodávku elektřiny na distribučním území hlavního města Prahy a města Roztoky po dobu dodávky v režimu poslední instance (DPI).

 • Zákazníci v režimu DPI

  Za které společnosti dodává PRE elektřinu a cena této dodávky.

 • Dodávka v režimu DPI

  Jak vzniká, probíhá a končí dodávka elektřiny v režimu DPI.

 • Často kladené otázky

  Otázky a odpovědi, které vás mohou zajímat o dodávce elektřiny v DPI.

Zákazníci v režimu DPI

Národní energie a.s.
Dodávka v režimu DPI:
23. 6. 2022 - 23. 12. 2022
Zákazníci této společnosti musejí uzavřít smlouvu na běžnou dodávku elektřiny nejpozději s datem zahájení dodávky od 24. 12. 2022.
Východočeská energie s.r.o.
Dodávka v režimu DPI:
1. 9. 2022 - 30. 11. 2022
Zákazníci této společnosti musejí uzavřít smlouvu na běžnou dodávku elektřiny nejpozději s datem zahájení dodávky od 1. 12. 2022.

Ceníky dodávky elektřiny v režimu DPI PRE od 1. 9. 2022

Ceníky dodávky elektřiny v režimu DPI PRE do 31. 8. 2022

Ostatní dokumenty k dodávce v režimu DPI PRE

Dodávka v režimu DPI

 • 1
  Ukončení činnosti dodavatele elektřiny
  O ukončení činnosti dodavatele elektřiny informuje operátor trhu příslušného provozovatele distribuční soustavy (PREdistribuce, a. s.) a dodavatele poslední instance pro příslušné distribuční území (Pražská energetika, a. s.). Následují níže uvedené kroky v režimu DPI.
 • 2
  PRE zahajuje dodávku v DPI
  Na základě informace od operátora trhu zahajuje ze zákona PRE jako DPI dodávku do odběrných míst zákazníků původního dodavatele.

 • 3
  Informování zákazníků o DPI  
  Nejpozději do 5 pracovních dnů zasílá PRE dotčeným zákazníkům zprávu s informací o datu zahájení dodávky elektřiny v režimu DPI a s dalšími potřebnými informacemi.

 • 4
  Zákazník si vybere nového dodavatele
  Dodávka elektřiny v režimu DPI může trvat nejdéle 6 měsíců. Do této doby je nutné, aby zákazník uzavřel řádnou smlouvu na dodávku elektřiny s vybraným dodavatelem. Chce-li zákazník pokračovat v odběru elektřiny od PRE, musí rovněž s naší společností uzavřít smlouvu na dodávku elektřiny.
 • 5
  Ukončení dodávky elektřiny v DPI
  Dodávka elektřiny v režimu DPI do odběrného místa zákazníka je ukončena přechodem zákazníka do řádné dodávky elektřiny nebo uplynutím doby 6 měsíců od zahájení dodávky v režimu DPI.
  V případě, že zákazník v této lhůtě neuzavře řádnou smlouvu s vybraným dodavatelem, vzniká riziko neoprávněného odběru a přerušení dodávky elektřiny.

Často kladené dotazy

Jste (respektive byli jste) zákazníky dodavatele, který ukončuje dodávky svým zákazníkům?
V současné chvíli se vaším dodavatelem, tzv. dodavatelem poslední instance (DPI), stáváme právě my, společnost Pražská energetika, a. s., (PRE).
 • Zásadní je, že všichni, kdo jste na distribučním území společnosti PREdistribuce, a. s., ani na vteřinu nezůstanete bez elektřiny.
 • Jsme stabilní a prosperující společnost s dlouholetou tradicí na českém trhu a spolehlivá dodávka elektřiny je naší naprostou prioritou.
 • Jsme na českém trhu už 124 let a máme nejspolehlivější distribuční soustavu v ČR a patříme na špičku v Evropě.
 • Uděláme vše, co je v našich silách, abyste byli s našimi službami spokojení.