Dodavatel poslední instance

Dodavatelem poslední instance (DPI) je subjekt na trhu s elektřinou, který má v zákonem stanovených případech povinnost dodávat elektřinu zákazníkům za ceny stanovené Energetickým regulačním úřadem.

Důvodem k zahájení dodávky v režimu DPI je ztráta schopnosti stávajícího dodavatele dodávat elektřinu koncovým zákazníkům. Dodavatel poslední instance je tak vlastně určitou zárukou pro zákazníky především z řad domácností, že pro ně bude zajištěná dodávka elektřiny i v případech, kdy stávající dodavatel pozbyl oprávnění nebo možnost dodávat elektřinu.

Celé znění definice DPI naleznete na stránkách Energetického regulačního úřadu v dokumentu Cenové rozhodnutí ERÚ č. 07/2016 ze dne 25. 11. 2016, kterým se stanovují ceny regulovaných služeb souvisejících s dodávkou elektřiny.

Dodávka elektřiny dodavatelem poslední instance může trvat nejdéle 6 měsíců. V této lhůtě je nutné, aby odběratel uzavřel novou smlouvu o dodávce elektřiny. Nedojde-li v určené lhůtě k uzavření smlouvy o dodávce, bude dodavatel poslední instance nucen dodávku elektřiny do odběrného místa ukončit.

Neodkládejte proto výběr vhodného produktu na později. Ušetřete čas a vyberte si z naší nabídky již dnes a sjednejte si produkt prostřednictvím naší on-line objednávky. S výběrem vhodného produktu Vám samozřejmě ochotně a nezávazně pomůžeme i na pobočkách Zákaznického centra nebo na naší Zákaznické lince 800 550 055.