Elektřina

Energie Konstant
platba pouze za spotřebovanou energii

Hlavní výhody produktu

 • nejjednodušší určení ceny
 • neměnné podmínky po celou dobu trvání smlouvy
 • nastavení tarifních pásem zákazníkovi na míru

Energie Konstant zahrnuje jednotarifovou a dvoutarifovou sazbu a neobsahuje žádné platby za dosahovaný výkon. Produkt nabízíme zákazníkům, kteří nemohou ovlivnit průběh spotřeby elektřiny nebo nechtějí hlídat výkonové maximum.

Energie Optimal
dvou a třítarifová sazba s platbou za výkon

Hlavní výhody produktu

 • individuální řešení pro každého zákazníka
 • možnost ovlivnit výslednou cenu
 • možnost vybrat si způsob, jak bude výkon vyhodnocen

Energie Optimal slouží pro běžné dvoutarifové a třítarifové sazby s platbou za naměřené nebo sjednané maximum odebrané energie. Produkt doporučujeme i zákazníkům s přímotopným nebo akumulačním vytápěním.

Energie EKO
elektřina z obnovitelných zdrojů

Hlavní výhody produktu

 • možnost zvolit si, jak velký podíl spotřeby pokryje ekologická energie (1 % až 100 %)
 • oprávnění označovat výrobky nebo tiskoviny logem Energie EKO

Energie EKO je produkt určený zákazníkům, kteří chtějí odebírat elektřinu z obnovitelných zdrojů.

Energie Flex
možnost snížení ceny během kontraktu

Hlavní výhody produktu

 • reakce na tržní vývoj ceny
 • aktivní rozhodování o výši smluvní ceny
 • možnost snížení ceny elektřiny během platnosti smlouvy

Energie Flex zaujme zákazníky, kteří chtějí využít pokles cen na energetické burze v průběhu trvání smlouvy.

Energie Index
platba podle čtvrtletního vývoje indexů

Hlavní výhody produktu

 • snížení rizika nevýhodného nákupu celého objemu elektřiny v jednom okamžiku
 • transparentní stanovení ceny
 • průběžné informace o vývoji indexů a cen na burze

Energie Index se hodí pro zákazníky, kteří chtějí minimalizovat riziko nevýhodného celoročního nákupu energie a dávají přednost postupnému nákupu elektřiny a stanovení ceny podle čtvrtletních indexů.

Energie Index Limit
platba podle čtvrtletního vývoje indexů s omezením nárůstu ceny

Hlavní výhody produktu

 • snížení rizika nevýhodného nákupu celého objemu elektřiny v jednom okamžiku
 • ochrana před prudkým nárůstem cen během roku
 • transparentní a jednoznačný způsob stanovení ceny

Energie Index Limit se hodí pro zákazníky, kteří chtějí minimalizovat riziko nevýhodného celoročního nákupu energie a dávají přednost postupnému nákupu elektřiny a stanovení ceny podle čtvrtletních indexů bez rizika výrazného zvýšení ceny.

Energie Index Expert
postupný nákup elektřiny

Hlavní výhody produktu

 • 100% individuální řešení
 • rozhodování o nákupu elektřiny záleží na zákazníkovi
 • transparentní způsob stanovení ceny

Energie Index Expert je produkt určený zákazníkům, kteří se aktivně zajímají o vývoj cen na energetickém trhu a chtějí sami rozhodovat o nákupu elektřiny.

Energie Index Linear
nákup elektřiny během celého roku

Hlavní výhody produktu

 • automatický postupný nákup
 • rozložení nákupu snižuje riziko nákupu celého objemu elektřiny v nevhodném okamžiku
 • maximální transparentnost stanovení ceny

Energie Index Linear je produkt určený zákazníkům, kteří nechtějí nést riziko nákupu celého objemu roční spotřeby elektrické energie v jednom okamžiku a upřednostňují výpočet výsledné ceny z průměru cen ze všech obchodních dní v rozhodném období.

Energie Index Spot
denní nákup elektřiny

Hlavní výhody produktu

 • maximální transparentnost stanovení ceny
 • okamžitý vliv pohybu cen na burze na nákupní cenu
 • nízká cena v případě přebytku elektrické energie na trhu

Energie Index Spot je produkt s jednotarifní sazbou určený zákazníkům s průběhovým měřením, kteří preferují nákup s okamžitou dodávkou nakoupené elektřiny.

Energie Quattro
čtvrtletní ceny podle vývoje na burze

Hlavní výhody produktu

 • snížení rizika nákupu elektřiny v nevhodném okamžiku
 • výrazné zkrácení časového intervalu mezi nákupem elektřiny a její dodávkou
 • maximální transparentnost stanovení ceny

Energie Quattro je produkt vhodný pro zákazníky, jimž vyhovuje krátká doba mezi nákupem elektřiny a její dodávkou. Umožníme jim zajišťovat roční spotřebu postupně po čtvrtletích za aktuální cenu na energetické burze.

Online nákup

Hlavní výhody produktu

 • Nabízíme možnost nakupovat elektřinu online přes aplikaci Moje PRE.