Služby

Doplňkové služby ušetří vaše peníze i energii!

Energetické analýzy

Hlavní přínos služby

 • zhodnocení současného stavu objektu
 • zjištění energetických ztrát
 • návrhy na snížení provozní náročnosti objektu

PRE zajistí zpracování energetického auditu, průkazu energetické náročnosti budovy a energetického posudku podle zákona č. 406/2000 Sb. v platném znění. Navíc vám poradíme, zda máte ze zákona povinnost nechat si některý z dokumentů zpracovat.

V případě zájmu o službu nám napište nebo se obraťte na svého obchodního zástupce.

Analýza diagramu spotřeby

Hlavní přínos služby

 • podrobný rozbor diagramu spotřeby
 • analýza výkonových špiček
 • možnost snížení plateb za výkon a rezervovanou kapacitu

PRE zpracuje podrobný rozbor diagramu spotřeby a zjistí tak možnosti úspor v platbách za výkon a rezervovanou kapacitu. Zajistíme instalaci omezovače čtvrthodinových maxim.

V případě zájmu o službu nám napište nebo se obraťte na svého obchodního zástupce.

Zapůjčení náhradního zdroje elektřiny

Hlavní přínos služby

 • sleva na pořízení nebo zapůjčení náhradního zdroje
 • konzultace s odborníky
 • zhodnocení ekonomické výhodnosti používání náhradního zdroje

V případě havárie nebo plánovaného přerušení dodávky elektřiny vám PRE za zvýhodněnou cenu zajistí náhradní zdroj elektrické energie, který lze využít i ke snížení výkonových špiček odběrového diagramu (tzv. peak-shaving). Zpracujeme analýzu a vypočítáme úsporu v nákladech na elektřinu při využití náhradního zdroje.

V případě zájmu o službu nám napište nebo se obraťte na svého obchodního zástupce.

Instalace a servis osvětlení

Hlavní přínos služby

 • profesionální rozbor osvětlovací soustavy
 • návrh nového úsporného řešení včetně výpočtu návratnosti investice
 • příprava a realizace změn za zvýhodněných podmínek

Vhodný systém osvětlení může ušetřit až desítky procent nákladů na elektřinu. Připravíme vám podrobnou analýzu osvětlovací soustavy, navrhneme změny vedoucí k optimalizaci spotřeby elektrické energie a zajistíme přípravu projektu i realizaci navrhovaných opatření.

V případě zájmu o službu nám napište nebo se obraťte na svého obchodního zástupce.

Servis a správa trafostanice

Hlavní přínos služby

 • nonstop pohotovostní služba
 • prevence škod a úrazů
 • kontrola lhůt revizí

Nechte starost o provoz své trafostanice na PRE. Nabízíme kompletní péči, která zahrnuje pohotovostní službu, pravidelné revize a prohlídky včetně údržby zařízení.

V případě zájmu o službu nám napište nebo se obraťte na svého obchodního zástupce.

Optimalizace spotřeby

Hlavní přínos služby

 • možnost ušetřit na poplatku za příkon
 • stanovení optimální distribuční sazby a velikosti jističe
 • rozbor spotřeby v odběrném místě

Výši nákladů na elektřinu ovlivňuje také velikost hlavního jističe a typ distribuční sazby. Provedeme měření spotřeby a prověříme možnosti optimalizace vašeho odběrného místa. V případě potřeby vyměníme hlavní jistič a vyřídíme za vás veškeré potřebné formality. Na přání provedeme měření spotřeby vybraných technologií.

V případě zájmu o službu nám napište nebo se obraťte na svého obchodního zástupce.

Termovizní měření budov a energetických zařízení

Hlavní přínos služby

 • bezkontaktní měření teploty elektrických zařízení
 • zjištění poruch a závad
 • prevence havárií a škod
 • měření budov a FVE panelů

Bezkontaktní termovizní měření teploty energetických zařízení a jejich součástí včas odhalí možné závady. PRE vám tak pomůže předejít haváriím i vysokým nákladům za opravu či obnovení provozu.

V případě zájmu o službu nám napište nebo se obraťte na svého obchodního zástupce.

Výběr optimální hladiny napětí

Hlavní přínos služby

 • zjištění roční spotřeby a maximálního výkonu
 • výpočet provozních nákladů
 • doporučení napěťové hladiny

PRE vám poradí při výběru vhodné hladiny napětí pro připojení odběrných míst, aby vaše náklady na elektrickou energii byly co nejnižší.

V případě zájmu o službu nám napište nebo se obraťte na svého obchodního zástupce.

Měření účiníku

Hlavní přínos služby

 • analýza hodnot jalového proudu
 • výpočet účiníku a stanovení cenových přirážek
 • návrh vhodného kompenzačního zařízení včetně výpočtu návratnosti investice

PRE vám poskytne podrobný rozbor, který vám pomůže snížit náklady spojené s odběrem či dodávkou jalové energie. Zajistíme instalaci kompenzačního rozvaděče.

V případě zájmu o službu nám napište nebo se obraťte na svého obchodního zástupce.

Výpočet skutečných ztrát transformátoru

Hlavní přínos služby

 • ověření výše transformačních ztrát
 • odkrytí potenciálu úspor
 • zajištění změny v účtování ztrát u distributora

Ověříme výši skutečných ztrát činné energie v transformátoru, vypočítáme možnou úsporu nákladů a podle vašeho přání provedeme změnu v účtování u distributora.

V případě zájmu o službu nám napište nebo se obraťte na svého obchodního zástupce.

Informace

 • Energetická legislativa

  V rámci dodávky elektrické energie poskytujeme aktuální informace o změnách v energetické legislativě v České republice.