Zákaznické časopisy

Pražská energetika připravuje každoročně pro své zákazníky ze segmentu domácností časopis PREfórum s aktuálními cenami elektřiny i s novinkami z oblasti energetiky a přináší i další zajímavosti, soutěže a zábavné čtení.

Vydáváme rovněž tiskoviny z oblasti poradenství.

Další řadu tvoří časopisy pro děti a mládež (KoPREtina, SuPREman), o nichž se dozvíte více na stránkách Vzdělávání PRE.

 

Zákaznický časopis PREfórum

Časopis PREfórum, základní řada ve formátu A4, vychází jednou ročně - obvykle koncem roku v prosinci. Informuje zákazníky o nových cenách elektřiny, změnách v legislativě, otevírání trhu v oblasti energetiky a o nových programech a slevových akcích, které PRE zajišťuje pro své odběratele. Obsahuje i oddechovou část, kde si zákazníci mohou např. vyluštit křížovku o zajímavé ceny.

Některé informace a akční nabídky uvedené ve starších číslech našich časopisů byly platné v době jejich vydání a již neplatí. O aktuálnosti nabídky se informujte v našem Centru služeb PRE.

 

Tiskoviny poradenství

Tématům z oblasti hospodárného využití energie se podrobněji věnují specializované tematické publikace, které jsou v tištěné podobě zdarma k dispozici našim zákazníkům v Centru služeb PRE. Distribuujeme je i na veletrzích, výstavách a dalších akcích. Jsou zaměřeny především na úspory energií, přinášejí výsledky spotřebitelských testů a další tipy a návody, jak ušetřit.

Tyto tiskoviny se věnují rovněž tepelným čerpadlům a dalším způsobům el. vytápění, elektrickému ohřevu vody, fotovoltaické výrobě elektřiny, úspornému osvětlení, elektromobilitě, štítkování el. spotřebičů a dalším.

V elektronické podobě si je můžete přečíst i na našem webu.