Ombudsman PRE

Vážení zákazníci,

vážím si skutečnosti, že jste zákazníky některé ze společností Skupiny PRE.

Jsem přesvědčena o tom, že naši zaměstnanci vynakládají veškeré své úsilí, aby vyhověli Vašim oprávněným požadavkům.

Žijeme však ve světě lidí, což s sebou přináší i to, že všichni občas chybujeme. Pokud tím chybujícím je zaměstnanec PRE, pak bohužel na druhé straně bývá nespokojený zákazník.

Jak říkají klasici: „Chybovat je lidské, trvat na omylu hloupé“. Věřte, že Skupina PRE má upřímný zájem na tom, aby chyb na naší straně bylo co nejméně, a pokud už se přihodí, aby byly rychle a efektivně napraveny.

Někdy však bývá těžké dobrat se výsledku, se kterým by obě strany souhlasily. Příčin může být mnoho, velmi často jde o nedorozumění či nesprávné pochopení některých skutečností na té či oné straně. Spory pak gradují a zákazníci využívají další instance k tomu, aby se domohli svých práv, jsou vystaveni zbytečným stresům, roste jejich nespokojenost s PRE.

Od 1. 1. 2014 Skupina PRE zřídila institut ombudsmana. Jeho úkolem je urovnávat případné spory mezi zákazníky a společnostmi Skupiny PRE a hledat řešení přijatelná pro obě strany. Věřím, že tímto krokem přispějeme ke zvýšení spokojenosti zákazníků.

Vážení zákazníci, můžete se na mě obrátit, kdykoliv si budete myslet, že Váš požadavek či stížnost, které jste uplatnili u některé ze společností Skupiny PRE, nebyly správně posouzeny a vyřízeny.

Jsem přesvědčena o tom, že zaměstnanci Skupiny PRE postupují při řešení stížností zákazníků v souladu s legislativou a interními předpisy PRE. Některé mimořádné situace si však vyžadují mimořádná řešení. Je nutné podívat se na věci z jiného úhlu a zhodnotit všechny okolnosti v jiném světle - a o to se při řešení vašich podání budu poctivě snažit.

Tyto stránky byly vytvořeny proto, aby Vás provedly možnostmi, kdy a jak ombudsmana oslovit a požádat ho o přešetření Vašeho případu.

Každému Vašemu podnětu se budu věnovat s veškerou péčí, vyšetřím a objektivně posoudím všechny okolnosti.

Velmi také uvítám zpětnou vazbu od Vás. Vždy je co zlepšovat a Vaše podněty k tomu mohou výrazně přispět.

Ing. Diana Stuchlíková
Ombudsman Skupiny PRE

Kontakt: ombudsman@pre.cz