Další aktivity PRE

Pražská energetika je vzhledem ke svým obchodním a společenským aktivitám součástí každodenního života našeho hlavního města; je aktivní i v „mimoenergetické“ oblasti. Podpora vzdělávání je pokládána za významnou součást budování pozitivní image a renomé naší společnosti. Stejně tak je nezbytnou součástí dění v PRE i působení na kulturním poli, ať už se jedná o vlastní aktivity nebo o participaci na činnosti jiných subjektů. Prezentujeme se i v oblasti inovací, jakou je například elektromobilita.