O nás

Kdo jsme

Jsme stabilní a prosperující energetická skupina s dlouholetou tradicí a významný obchodník s energiemi na českém trhu.

Skupina PRE je se svými cca 680 000 odběrnými místy třetím největším dodavatelem elektřiny v České republice. V současné době zaměstnává 1 450 zaměstnanců; pro své zákazníky distribuovala v roce 2016 cca 6,2 TWh elektřiny na všech napěťových úrovních a dosáhla celkového konsolidovaného čistého zisku ve výši 2,75 mld. Kč. Mezi základní aktivity Skupiny PRE patří prodej, obchodování s elektřinou a plynem po celém území ČR, distribuce elektřiny, její výroba a doplňkové energetické služby. Skupina PRE se profiluje jako spolehlivý poskytovatel široké palety služeb, což umožní naplnění její strategické vize být v rámci ČR silným a významným energetickým koncernem.

Spolehlivým a kvalitním poskytováním energie a energetických služeb chceme rozšiřovat počet našich spokojených zákazníků. Zároveň chceme dobrými ekonomickými výsledky těšit naše akcionáře a svým zaměstnancům vytvářet takové pracovní prostředí, aby považovali za čest být součástí Skupiny PRE.

Aktuální video o PRE a jejích dceřiných společnostech naleznete zde.

 

Dlouhá historie

Historie úzkého propojení PRE s Prahou sahá až do roku 1897, kdy byly založeny Elektrické podniky Královského hlavního města Prahy, jejichž úkolem bylo kromě dodávek elektřiny také osvětlení ulic a provoz tramvají. V průběhu let se z tohoto subjektu vyvinul moderní podnik zaměřený na zákazníky, který si je vědomý své společenské i ekologické odpovědnosti. Kromě plnění výše uvedených úkolů se PRE aktivně vypořádává také s výzvami liberalizovaného trhu a je zastáncem volné soutěže v energetice.

 

PRE a dceřiné společnosti

V roce 2005 byla založena vlastní distribuční společnost PREdistribuce, a. s., jejímž cílem je kromě dodávek elektřiny provoz, správa a obnova distribuční sítě na svém zásobovacím území v Praze a v Roztokách.

Vedle provozovatele distribuční soustavy napomáhají k zajištění zásobování elektřinou v Praze ještě další dceřiné společnosti – první z nich je PREměření, a. s., která realizuje pro své zákazníky energetické služby a dále zajišťuje opravy, montáže a odečet elektroměrů na zásobovacím území PREdistribuce, a. s.

Další dceřinou společností je eYello CZ, k. s., jež realizuje obchodování s elektřinou a plynem.

Nejmladšími členy Skupiny PRE jsou společnosti KORMAK Praha a. s. a KORMAK nemovitosti s. r. o.

Společnost Pražská energetika, a. s., IČO: 601 93 913, jako řídicí osoba a společnosti PREdistribuce, a. s., IČO: 273 76 516, PREměření, a. s., IČO: 256 77 063, eYello CZ, k. s., IČO: 250 540 40, KORMAK Praha a. s., IČO: 48592307, a KORMAK nemovitosti s. r. o., IČO: 02065801, jako řízené osoby, tvoří společně koncern. Řízení společnosti Pražská energetika, a. s., vůči společnosti PREdistribuce, a. s., jako provozovateli distribuční soustavy je uplatňováno v rozsahu dovoleném kogentními ustanoveními § 25a zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) v platném znění.

 

Garance kvality a etického přístupu

 • Motto: „Komfortní energie pro vás“ – prioritním úkolem všech subjektů Skupiny PRE je spolehlivě poskytovat energetické služby a související doplňkové distribuční služby všem odběratelům na svém zásobovacím území.
   
 • Etika na prvním místě – Pražská energetika se stala jedním z dodavatelů elektřiny, kteří podepsali Etický kodex obchodníka v energetických odvětvích, vyhlášený Energetickým regulačním úřadem.

   
 • Ombudsman PRE - Nejste spokojeni s vyřešením vaší stížnosti či reklamace? Můžete se obrátit na ombudsmana Skupiny PRE.
   
 • PRE je generálním partnerem portálu Elektřina.cz, jehož prostřednictvím se podílí na zvyšování obecného povědomí o problematice energetiky. 

   

 

Základní údaje

Firma

Pražská energetika, a. s.

Právní forma

Akciová společnost, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 2405, výpis z Obchodního rejstříku

Datum vzniku

1. 1. 1994

Sídlo

Na Hroudě 1492/4, Praha 10–Vršovice, PSČ 100 00

60193913

DIČ

CZ60193913

Hlavní předmět podnikání

Obchod s elektřinou a plynem

Bankovní spojení

ČSOB, a.s., Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57
Číslo účtu 4001-0900109423/0300
Tento účet neslouží k úhradě plateb za energie! Bližší informace najdete na našem webu na stránce Úhrada faktury.

Korespondenční a telefonní kontakt

Na Hroudě 1492/4, Praha 10–Vršovice, PSČ 100 00
Telefon 267 051 111
Zákaznická linka PRE 800 550 055
E-mail pre@pre.cz

 

Mapa