Společenská odpovědnost

Pražská energetika je vzhledem ke svým obchodním a společenským aktivitám součástí každodenního života našeho hlavního města a dárcovství dává jejímu podnikání lidský rozměr.

Sponzorství a filantropii vnímáme jako nezbytnou součást aktivit naší společnosti, a proto se jí dlouhodobě a systematicky věnujeme. Podpora vybraných velkých akcí, organizací, festivalů, kulturních a sportovních podniků nám dává možnost vstoupit do života mnoha lidí a prosazovat dobré jméno PRE. Častěji se ovšem věnujeme mecenášství v oblastech, jako jsou charita, zdravotnictví, sociální péče, kultura, vzdělávání a životní prostředí. A protože jsme Pražská energetika, zajímají nás převážně projekty, které se týkají regionu našeho působení.

Podporované projekty pečlivě vybíráme a snažíme se tvořit dlouhodobá partnerství. Finanční prostředky věnujeme na konkrétní cíle jako například pořízení zdravotnických prostředků, opravu a údržbu objektů či úhradu části provozních nákladů. Chceme být informováni a důkladně kontrolujeme, na co se námi darované peníze použily.

Každá žádost o podporu, která je na adresu PRE doručena, projde ve společnosti trojím posouzením. Hlavní rozhodovací slovo má představenstvo společnosti, realizace schválené spolupráce je poté úkolem oddělení Public relations.