Kultura PRE

Jedním z osvědčených a zároveň nejpřirozenějších způsobů, jak oslovovat veřejnost a dostávat se do jejího povědomí, je komunikace prostřednictvím umění a kultury. Tyto oblasti umožňují PRE podporovat kulturní dědictví země, pomáhat začínajícím umělcům a přitom upevňovat pozitivní vztah se zákazníky a vylepšovat pověst společnosti.

PRE proto podporuje různé kulturní projekty, a to buď formou smluv o reklamě, nebo přímým sponzoringem či donátorstvím.

Na těchto stránkách získáte informace o hlavních aktivitách Skupiny PRE v oblasti kultury: