Polygon – cvičné a výukové pracoviště PRE

Cvičné a výukové pracoviště Polygon bylo otevřeno v roce 1995 a od roku 2009 sídlí v nově vybudovaných prostorách v areálu rozvodny Malešice. Špičkové technické vybavení Polygonu umožňuje bezpečně předvádět obsluhu a údržbu zařízení vysokého i nízkého napětí, která se používají v rozvodné síti na území hlavního města Prahy.

  • Polygon slouží především pro školení zaměstnanců Skupiny PRE. Mohou si zde prohloubit kvalifikaci a dozvědět se o novinkách v oboru elektroenergetiky. Noví zaměstnanci provozních útvarů společnosti PREdistribuce se v Polygonu detailně seznamují s elektroenergetickým zařízením dříve, než je nainstalováno do rozvodné sítě.
  • V Polygonu naši odborníci také pořádají placená školení pro zaměstnance firem, které se Skupinou PRE spolupracují při výstavbě a údržbě energetické sítě.
  • Společnosti spolupracující s PRE a dodavatelé elektroenergetického zařízení často využívají Polygon pro prezentaci nových zařízení. Těší nás, že jsme v Polygonu uvítali mimo jiné akce společností Siemens, Enertis, High energy – Ormazabal, Dribo, ABB, Eaton.
  • Dostatečná kapacita výukového a výcvikového pracoviště nám umožňuje zvát na odbornou praxi studenty elektrotechnických škol. Organizujeme pro ně odborně vedené exkurze, které jsou vždy přizpůsobené právě probírané teorii. Spolupráci s odbornými školami považujeme za důležité povzbuzení motivace žáků pro budoucí práci v oboru. Z toho důvodu poskytujeme školám výukový a konzultační servis bezplatně pouze na základě předem domluvených rámcových smluv.

Fotogalerie