Prémiový podzim PRE pro domácnosti

Nabídka již byla ukončena.

Speciální nabídka Prémiový podzim PRE přináší vybraným zákazníkům možnost získat jedinečné výhody:

 • jednorázovou prémii 1000 Kč na každé odběrné místo
 • nulový stálý měsíční plat za odběrné místo do konce roku 2014
 • fixaci ceny silové elektřiny do konce roku 2014

Nabídka je platná do 31. 12. 2012, proto neváhejte s objednáním!

Další informace o nabídce Prémiový podzim PRE

Nabídka je platná také pro zákazníky s končícími akčními produkty KOMFORT+ BONUS2010 a KOMFORT+ GARANT2011, kterým byl dopis s Dodatkem zaslán v průběhu listopadu na vybraná odběrná místa.

K jednotlivým distribučním sazbám jsou stanoveny ceny silové elektřiny a výše minimální spotřeby. Zaplatíte tedy za skutečně odebranou elektřinu, minimálně však 1 kWh za každý den fakturačního období, což představuje 365 kWh za rok. Minimální spotřeba není podmínkou pro uzavření Dodatku.

Prémie 1000 Kč Vám bude poskytnuta v rámci vyúčtování formou slevy ze spotřebované silové elektřiny v nejbližším fakturačním období. Nevyčerpaná část slevy pak bude převedena do další fakturace.

Cena silové elektřiny PRÉMIE 2012 pro domácnosti

Distribuční sazba Stálý plat
Kč/OM/měsíc
Vysoký tarif
Kč/kWh
Nízký tarif
Kč/kWh
D01d, D02d 0,00 Kč 1,9990 Kč

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.
Ceník je platný od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2014

Kompletní ceník řady PRÉMIE (700 kB)

Distribuční sazba Minimální spotřeba (kWh/den)
  VT NT
D01d/D02d 1 -

Vy se ptáte, my odpovídáme

 • Kolik ušetřím, pokud Dodatek podepíšu a produkt PRÉMIE si nastavím?
  • S produktem PRÉMIE neplatíte do konce roku 2014 žádný poplatek za odběrné místo. Dále Vám garantujeme stejnou cenu silové elektřiny až do konce roku 2014. V případě změny ceny elektřiny, kterou dodavatelé vyhlašují zpravidla k 1. lednu kalendářního roku, zůstane Vaše cena za silovou elektřinu u produktu PRÉMIE stejná.
   Navíc od nás získáte jednorázovou prémii 1000 Kč na každé odběrné místo při vyúčtování ve formě slevy ze spotřebované silové elektřiny.

    

 • Co znamená minimální spotřeba a proč ji musím mít? Co když ji nemám?
  • Jedná se o námi stanovenou hranici (1 kWh denně), která odpovídá minimální průměrné denní spotřebě. V případě, že máte spotřebu vyšší než je stanovená minimální spotřeba, platíte jen za skutečně spotřebovanou silovou elektřinu. Pokud je Vaše spotřeba nižší než 1 kWh denně, bude Vám cena za silovou elektřinu doúčtována. Minimální spotřeba není podmínkou pro získání produktu.
   Např.: Za zúčtovací období 365 dní je spotřebováno 250 kWh. Zákazníkovi je fakturováno 365 kWh silové elektřiny (počet fakturovaných dní x minimální denní spotřeba).

    

 • Jak zjistím svoji průměrnou denní spotřebu?
  • Svoji průměrnou denní spotřebu zjistíte na faktuře nebo si ji můžete odečíst na svém elektroměru. U faktury spotřebu vydělíte obdobím (počtem dní), za které Vám byla tato spotřeba účtována. U odečtu elektroměru vydělíte naměřenou hodnotu počtem dní, za kterou jste spotřebu měřili.

    

 • Mění se s nastavením produktu obchodní podmínky Smlouvy?
  • Podepsáním Dodatku souhlasíte s Obchodními podmínkami PRE č. SNN 04/2012. Tyto Obchodní podmínky jsou k dispozici na webových stránkách PRE. Ke změně Obchodních podmínek dochází pouze u těch smluv, které byly uzavřeny v době platnosti jiných Obchodních podmínek než SNN 04/2012.

    

 • Pokud Dodatek k produktu PRÉMIE podepíšu, budu moci tuto Smlouvu předčasně ukončit?
  • Smlouva se podepsáním Dodatku uzavírá na dobu určitou a skončí uplynutím sjednané doby (31. 12. 2014). Pokud nastane jakákoli změna ve Vašem odběrném místě, např. stěhování, ukončení podnikatelské činnosti nebo změna charakteru odběrného místa, je možné Smlouvu ukončit předčasně dohodou smluvních stran.
  • V případě ukončení Smlouvy z důvodu změny dodavatele Vám bude k úhradě předepsána smluvní pokuta dle Obchodních podmínek č. SNN 04/2012a dále bude v konečné faktuře doúčtována hodnota jednorázové prémie.

    

 • V Dodatku uvádíte, že se Smlouva uzavírá na dobu určitou do 31. 12. 2014. Co se stane po ukončení její platnosti?
  • Ke dni 1. 1. 2015, pokud si nevyberete žádný z našich akčních produktů, bude Vaše Smlouva automaticky převedena do standardního produktu z řady KOMFORT, a to na dobu určitou na následujících 12 měsíců. Toto automatické prodloužení bude probíhat každý rok.

    

 • Co mám dělat, pokud nemám zájem o prodloužení Smlouvy na další období?
  • V případě, že nebudete mít zájem o automatické prodlužování Vaší Smlouvy na dobu určitou o dalších 12 měsíců, je nutné nás o této skutečnosti informovat písemně, a to nejpozději 30 dní před ukončením Smlouvy.