Když máte PRE PROUD EKO,
nemusíte dělat složitá gesta.Přírodě pomůže, když jednoduše
přejdete na zelenou energii od PRE.
Je pro vás ochrana životního prostředí důležitá?
Pak je PRE PROUD EKO, vyráběný z obnovitelných zdrojů,
určen právě vám.
Produkt PRE PROUD EKO nabízíme i pro podnikatele a firmy.
Původ elektřiny z obnovitelných zdrojů

Vodní elektrárny

Celkový instalovaný výkon vodních elektráren v České republice je zhruba poloviční ve srovnání s často diskutovanými fotovoltaikami. Skutečná dodávka do sítě je ale na srovnatelné úrovni, což je způsobeno mnohem vyšší účinností výroby oproti fotovoltaické elektárně.

Jak to funguje?

Velmi zjednodušeně lze říci, že proud vody, který je patřičně směrován, roztáčí turbínu. Ta je připojena na generátor, který vyrábí elektřinu.

 
 
 

Bioplynové stanice

Bioplynové stanice jsou velmi rozšířené v celé Evropě a v posledních letech se jejich výstavba rozšiřuje i v České republice. Vznikají jako logický článek v řetězci zemědělské výroby. Bioplynová stanice totiž k výrobě elektřiny (nebo plynu) využívá především odpad nebo zbytky vzniklé při zemědělské činnosti.

Jak to funguje?

Velmi zjednodušeně lze říci, že ve velikém vzduchotěsném zásobníku (fermentoru) je skladován organický materiál, který při rozkladném procesu produkuje bioplyn s vysokým obsahem metanu. Při jeho spalování pak dochází k výrobě elektřiny.

 
 
 

Fotovoltaické elektrárny

Instalovaný výkon fotovoltaik v České republice tvoří 10% podíl z celkového instalovaného výkonu všech elektráren v ČR. Podíl skutečné dodávky je ale pouze 2,5 %, což je způsobeno nízkou účinností výroby. Získávání energie ze slunečního záření však zůstává jedním z nejšetrnějších způsobů výroby elektrické energie vůbec.

Jak to funguje?

Velmi zjednodušeně lze říci, že fotony dopadající na fotovoltaický panel, na něm způsobí reakci, která má za následek uvolnění elektronů. Tyto elektrony jsou pak začátkem pro vznik elektřiny.

 
 
 
Neznám svojí spotřebu
1

2
osob

1050kWh / rok
Vyberte, k čemu elektřinu používáte.
Znám svojí spotřebu
1
2
/ kWh za rok

/ kWh za rok

3
PRE ČEZ EG.D

4

A
Pro vybrané odběrné místo nemáte nárok na změnu produktu!
Zvolte si, jestli chcete změnit Váš stávající produkt, nebo s vybraným produktem začít odebírat elektřinu od PRE.

Pro koho je určený

  • běžná domácnost
  • zákazníci, kteří chtějí chránit životní prostředí

Výhody

  • dodávka 100% zelené elektřiny
  • šetří životní prostředí
měsíčně s DPH
Objednat

Víte, že při výše uvedené spotřebě ušetříte…

205 stromů

S produktem PRE PROUD EKO přírodě ročně ušetříte práci pro 205 stromů.

0,9 t uhlí

S produktem PRE PROUD EKO ušetříte přírodu o spálení 0,9 tun uhlí za rok.

9 450 km

S produktem PRE PROUD EKO přírodu ušetříte o 9 450 ujetých kilometrů ročně.

Dokumenty
Často kladené otázky
Jde o elektřinu pocházející výhradně z obnovitelných zdrojů, jejíž výroba je šetrná k přírodě. 100% zelená elektřina PRE PROUD EKO z velké části pochází z bioplynových stanic a vodních elektráren, zastoupení mají ale také elektrárny fotovoltaické a větrné. Na rozdíl od běžné elektřiny není při výrobě zelené elektřiny produkován CO2, a proto je šetrná k životnímu prostředí.
Protože pomoct přírodě nikdy nebylo snazší! Elektřinu přece využíváme všichni, a navíc každý den. I tak běžná věc jako rozsvítit si doma světlo se díky přechodu na PRE PROUD EKO stane vaší malou pomocí přírodě. PRE PROUD EKO je navíc nejen 100% zelená, ale i 100% česká elektřina. Jejím odběrem tak podpoříte lokální české výrobce, od kterých pro vás elektřinu nakupujeme.
Hodně. Při výrobě běžné elektřiny, např. v uhelných elektrárnách, uniká do ovzduší obrovské množství CO2, ale i dalších zplodin. Užíváním produktu PRE PROUD EKO zabraňujete produkci CO2 právě v závislosti na výši své spotřeby. Abychom vám přiblížili, jak velký objem CO2 by byl vyprodukován při výrobě běžné elektřiny pro pokrytí vaší spotřeby, můžete si na naší kalkulačce spočítat množství stromů, které by musely tento objem CO2 likvidovat po dobu jednoho roku, nebo například množství kilometrů, při jejichž ujetí takový objem CO2 vznikne .
S každou fakturou automaticky obdržíte i přehled o svém vlivu na životní prostředí. Jednoduše tak uvidíte třeba informaci, kolik uhlí nebylo spáleno díky tomu, že jste vy a vaše domácnost přešli na zelenou elektřinu PRE PROUD EKO.
Zcela nepatrně. Přepnutí běžné domácnosti na PRE PROUD EKO vás oproti běžné elektřině nebude stát měsíčně víc než šálek dobré kávy ve vaší oblíbené kavárně.
Fyzikálně ani technologicky není možné zajistit, aby elektřina vyrobená ve vybraném typu elektrárny byla spotřebována v konkrétním odběrném místě, například v tom vašem. Ekonomicky to však možné je. Zelené elektřiny nakupujeme vždy takové množství, které bezpečně pokrývá spotřebu našich zákazníků. Ti platí vždy pouze za 100% zelenou elektřinu. Kladné saldo bilance je certifikováno společností TÜV NORD CZECH, s. r. o.
Zelené elektřiny nakupujeme vždy takové množství, které bezpečně pokrývá spotřebu našich zákazníků. Platí tak vždy pouze za 100% zelenou elektřinu. Čím více lidí bude odebírat PRE PROUD EKO, tím více zelené elektřiny se v celkovém poměru dostane do sítě. Kladné saldo bilance je certifikováno společností TÜV NORD CZECH, s. r. o. Dodávku elektřiny s produktem PRE PROUD EKO lze tedy bezpochyby označit jako 100% zelenou.

Nabídka produktu PRE PROUD EKO byla dočasně pozastavena.