Moje PRE
zobrazuje všechny
vámi odeslané platby

Více informací

S čím dalším vám můžeme pomoci?

Smlouva

Chcete přejít / vrátit se k PRE?

Nejste spokojeni se svým stávajícím dodavatelem elektřiny nebo plynu?
Přejděte k PRE, vše potřebné zajistíme za vás.

Podepsali jste smlouvu jinému dodavateli, ale chcete zůstat u PRE?

Uzavřeli jste smlouvu s podomním prodejcem nebo přes internet?
Takovou smlouvu máte právo vypovědět bez jakékoliv sankce.

Máte zájem o výhodnější elektřinu nebo plyn?

Zajímá vás jak ušetřit?
Vyberte si nejvýhodnější produkt z naší nabídky.

Faktura

Potřebujete vysvětlit fakturu?

Nevíte si rady s fakturou za elektřinu nebo plyn?
Pomůže vám naše interaktivní nápověda.

Jak zaplatit fakturu nebo zálohu?

Nabízíme vám celou řadu platebních způsobů.
Vyberte si ten nejvhodnější pro vás.

Chcete změnit zasílání faktury?

Přejete si dostávat fakturu e-mailem nebo na jinou poštovní adresu?
Změňte si zasílání faktur.

Přejete si změnit způsob platby?

Zjednodušte si placení záloh a faktur.
Nastavte si bezhotovostní platební způsob.

Máte zájem o mimořádnou fakturu?

Nevyhovuje vám jedna roční faktura?
Nabízíme vám až 4 další faktury s aktuální spotřebou.

Jak řešit pohledávky a nedoplatky?

Obdrželi jste upomínku? Byla vám přerušena dodávka elektřiny nebo plynu
z důvodu dluhu? Poradíme vám, jak vzniklou situaci řešit.

Neobdrželi jste přeplatek z faktury?

Přeplatek běžně používáme k úhradě záloh pro následující fakturační období.
Přejete si vzniklý přeplatek vrátit?

Mobil

Máte zájem o nové telefonní číslo od PREmobilu?

S novým telefonním číslem od PRE získáte výhodné volání a internet.
Navíc od nás obdržíte slevu na odběr elektřiny nebo plynu.

Chcete převést vaše číslo k PREmobilu?

Získejte výhodné volání a internet od PRE.
Navíc od nás obdržíte slevu na odběr elektřiny nebo plynu.

Získali jste ČVOP od vašeho operátora?

K používání výhod PREmobilu už stačí opravdu jen jeden krok.
Sdělte nám ČVOP, který vám poskytnul stávající operátor.

Technické dotazy

Potřebujete připojit nové odběrné místo?

Nevíte, jak připojit váš odběr elektřiny do sítě PREdistribuce?
Rádi vám s tím pomůžeme.

Chcete mít přehled o své spotřebě elektřiny?

Pořiďte si chytré měření od PRE.
Získáte tak aktuální informace o vašich nákladech a spotřebě elektřiny.

Chci nahlásit poruchu

Došlo u vás k výpadku dodávky elektřiny nebo plynu?
Kontaktujte příslušnou poruchovou linku.

Plánovaná vypínání sítě

Ověřte si, zda u vás neprobíhá plánovaná odstávka elektřiny.
Informace jsou k dispozici pouze pro území PREdistribuce.

Kontrolní seznam evropského spotřebitele energie

Dokument definuje pravidla vztahu dodavatele energií a spotřebitele.
Kompletní seznam je umístěn na stránkách Energetického regulačního úřadu.

Poučení o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů

Zákazníci (domácnosti) mohou dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, řešit spory v oblasti energetiky mimosoudně u Energetického regulačního úřadu.

Poučení o právech vznikajících z vadného plnění

Obchodník s elektřinou je povinen dodržovat stanovené parametry kvality dodávek a služeb v souladu s vyhláškou č. 540/2005 Sb., o kvalitě dodávek elektřiny.

Poučení o právu na odstoupení od smlouvy uzavřené s PRE

Zákazníci (domácnosti) mají při dodržení stanovených podmínek právo bez jakékoliv sankce odstoupit od smlouvy z podomního prodeje nebo uzavřené na dálku.

Ceník smluvních pokut - elektřina (E_04/2015)

Ceník smluvních pokut za předčasné ukončení smlouvy na dodávku elektřiny.
Pro smlouvy uzavřené od 1. 4. 2017.

Ceník smluvních pokut - plyn (P_04/2015)

Ceník smluvních pokut za předčasné ukončení smlouvy na dodávku plynu.
Pro smlouvy uzavřené od 1. 4. 2017.

Obchodní podmínky č. 11/2018

Obchodní podmínky dodávky komodity č. 01/2016.
Pro smlouvy uzavřené od 1. 11. 2018.

Ceník smluvních pokut - elektřina (E_04/2015)

Ceník smluvních pokut za předčasné ukončení smlouvy na dodávku elektřiny.
Pro smlouvy uzavřené od 1. 4. 2015 do 31. 3. 2017.

Ceník smluvních pokut - elektřina

Ceník smluvních pokut za předčasné ukončení smlouvy na dodávku elektřiny.
Pro smlouvy uzavřené od 1. 1. 2014 do 31. 3. 2015.

Ceník smluvních pokut - elektřina

Ceník smluvních pokut za předčasné ukončení smlouvy na dodávku elektřiny.
Pro smlouvy uzavřené od 1. 3. 2012 do 31. 12. 2013.

Ceník smluvních pokut - plyn (P_04/2015)

Ceník smluvních pokut za předčasné ukončení smlouvy na dodávku plynu.
Pro smlouvy uzavřené od 1. 9. 2015 do 31. 3. 2017.

Ceník smluvních pokut - plyn

Ceník smluvních pokut za předčasné ukončení smlouvy na dodávku plynu.
Pro smlouvy uzavřené od 1. 1. 2014 do 31. 8. 2015.

Obchodní podmínky č. 01/2016

Obchodní podmínky dodávky komodity č. 01/2016.
Pro smlouvy uzavřené od 1. 4. 2016.

Obchodní podmínky č. 01/2014

Obchodní podmínky dodávky komodity č. 01/2014.
Pro smlouvy uzavřené od 1. 1. 2014.

Obchodní podmínky č. SNN 04/2012

Obchodní podmínky dodávky elektřiny č. 01/2014.
Pro smlouvy uzavřené od 1. 3. 2012.