Potvrzení nákladů za energie si můžete vyřídit on-line

Více informací

Nabízené služby

Přehled plateb a vyúčtování Hledáte aktuální informace o stavu vašeho účtu a možnost platby kartou? Přihlaste se do Moje PRE.
Převod odběru
elektřiny
Změna zákazníka Stěhujete se? Převodem zajistíte
nepřerušenou dodávku elektřiny
od PRE.
Časy spínání
HDO
Časy nízkého tarifu (noční proud) Potřebujete vědět přesné časy spínání nízkého a vysokého tarifu? Tyto informace naleznete v Moje PRE.
Změna záloh na elektřinu / plyn Změna výše a frekvence záloh Nevyhovuje vám současný předpis záloh? Nabízíme vám sjednání nové výše nebo frekvence záloh.
Změna kontaktních a osobních údajů Aktualizace údajů zákazníka Změnili jste adresu bydliště / sídla, nebo jiné osobní / kontaktní údaje? Informujte nás…
Samoodečet elektřiny / plynu Nahlášení samoodečtu Chcete mít spotřebu elektřiny a plynu pod kontrolou? Nahlaste nám stav svého elektroměru nebo plynoměru.
Výpočet nákladů na elektřinu On-line kalkulačka nákladů Potřebujete spočítat náklady na elektřinu od PRE? Stačí znát stavy elektroměru.

S čím dalším vám můžeme pomoci?

Smlouva

Chcete přejít / vrátit se k PRE?

Nejste spokojeni se svým stávajícím dodavatelem elektřiny nebo plynu?
Přejděte k PRE, vše potřebné zajistíme za vás.

Podepsali jste smlouvu jinému dodavateli, ale chcete zůstat u PRE?

Uzavřeli jste smlouvu s podomním prodejcem nebo přes internet?
Takovou smlouvu máte právo vypovědět bez jakékoliv sankce.

Nabídka výhodnější elektřiny a plynu

Zajímá vás jak ušetřit?
Vyberte si nejvýhodnější produkt z naší nabídky.

Faktura

Vysvětlení faktury

Nevíte si rady s fakturou za elektřinu nebo plyn?
Pomůže vám naše interaktivní nápověda.

Jak zaplatit fakturu nebo zálohu?

Nabízíme vám celou řadu platebních způsobů.
Vyberte si ten nejvhodnější pro vás.

Změna zasílání faktur

Přejete si dostávat fakturu e-mailem nebo na jinou poštovní adresu?
Změňte si zasílání faktur.

Změna způsobu platby

Zjednodušte si placení záloh a faktur.
Nastavte si bezhotovostní platební způsob.

Potvrzení nákladů za energie

Potřebujete od nás potvrdit výši nákladů za energie?
Potvrzení vám doručíme poštou nebo e-mailem.

Jak řešit pohledávky a nedoplatky?

Obdrželi jste upomínku? Byla vám přerušena dodávka elektřiny nebo plynu
z důvodu dluhu? Poradíme vám, jak vzniklou situaci řešit.

Neobdrželi jste přeplatek z faktury?

Přeplatek běžně používáme k úhradě záloh pro následující fakturační období.
Přejete si vzniklý přeplatek vrátit?

Služby

Elektroinstalační práce

Nabízíme kompletní elektroinstalační práce pro domácnosti a bytové domy.
Neváhejte a kontaktujte naše techniky.

Vytápění a klimatizace

Dosloužil vám kotel nebo uvažujte o pořízení klimatizace?
Zajistíme modernizaci či opravu vašich vytápěcích a chladicích systémů.

PREmobilita

Zajímáte se o nejnovější trendy v oblasti elektromobility?
Poraďte se s našimi odborníky.

Fotovoltaické elektrárny

Chcete být energeticky nezávislí?
Stavbu fotovoltaické elektrárny vám zajistíme na klíč.

Půjčovna elektrokol a měřidel

Vyzkoušejte naše elektrokola nebo si půjčte některá speciální měřicí zařízení.

E-shop

Vyberte si on-line ze široké nabídky našich produktů a služeb.

Technické dotazy

Připojení nového odběrného místa

Chce připojit svůj odběr elektřiny do naší sítě?
Rádi vám pomůžeme.

Nahlášení poruchy

Došlo u vás k výpadku dodávky elektřiny nebo plynu?
Kontaktujte příslušnou poruchovou linku.

Plánovaná vypínání sítě

Ověřte si, zda u vás neprobíhá plánovaná odstávka elektřiny.
Informace jsou k dispozici pouze pro území PREdistribuce.

Kontrolní seznam evropského spotřebitele energie

Dokument definuje pravidla vztahu dodavatele energií a spotřebitele.
Kompletní seznam je umístěn na stránkách Energetického regulačního úřadu.

Poučení o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů

Zákazníci (domácnosti) mohou dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, řešit spory v oblasti energetiky mimosoudně u Energetického regulačního úřadu.

Poučení o právech vznikajících z vadného plnění

Obchodník s elektřinou je povinen dodržovat stanovené parametry kvality dodávek a služeb v souladu s vyhláškou č. 540/2005 Sb., o kvalitě dodávek elektřiny.

Poučení o právu na odstoupení od smlouvy uzavřené s PRE

Zákazníci (domácnosti) mají při dodržení stanovených podmínek právo bez jakékoliv sankce odstoupit od smlouvy z podomního prodeje nebo uzavřené na dálku.

Ceník smluvních pokut - elektřina (E_04/2015)

Ceník smluvních pokut za předčasné ukončení smlouvy na dodávku elektřiny.
Pro smlouvy uzavřené od 1. 4. 2017.

Ceník smluvních pokut - plyn (P_04/2015)

Ceník smluvních pokut za předčasné ukončení smlouvy na dodávku plynu.
Pro smlouvy uzavřené od 1. 4. 2017.

Obchodní podmínky č. 12/2021

Obchodní podmínky dodávky komodity č. 12/2021.
Pro smlouvy uzavřené od 1. 1. 2022.

Ceník smluvních pokut - elektřina (E_04/2015)

Ceník smluvních pokut za předčasné ukončení smlouvy na dodávku elektřiny.
Pro smlouvy uzavřené od 1. 4. 2015 do 31. 3. 2017.

Ceník smluvních pokut - elektřina

Ceník smluvních pokut za předčasné ukončení smlouvy na dodávku elektřiny.
Pro smlouvy uzavřené od 1. 1. 2014 do 31. 3. 2015.

Ceník smluvních pokut - elektřina

Ceník smluvních pokut za předčasné ukončení smlouvy na dodávku elektřiny.
Pro smlouvy uzavřené od 1. 3. 2012 do 31. 12. 2013.

Ceník smluvních pokut - plyn (P_04/2015)

Ceník smluvních pokut za předčasné ukončení smlouvy na dodávku plynu.
Pro smlouvy uzavřené od 1. 9. 2015 do 31. 3. 2017.

Ceník smluvních pokut - plyn

Ceník smluvních pokut za předčasné ukončení smlouvy na dodávku plynu.
Pro smlouvy uzavřené od 1. 1. 2014 do 31. 8. 2015.

Obchodní podmínky č. 11/2018

Obchodní podmínky dodávky komodity č. 11/2018.
Pro smlouvy uzavřené od 1. 11. 2018.

Obchodní podmínky č. 01/2016

Obchodní podmínky dodávky komodity č. 01/2016.
Pro smlouvy uzavřené od 1. 4. 2016.

Obchodní podmínky č. 01/2014

Obchodní podmínky dodávky komodity č. 01/2014.
Pro smlouvy uzavřené od 1. 1. 2014.

Obchodní podmínky č. SNN 04/2012

Obchodní podmínky dodávky elektřiny č. 01/2014.
Pro smlouvy uzavřené od 1. 3. 2012.