PREekoproud.
Šetří to koruny. Stromů

Neznám svojí spotřebu
1

2
osob

0kWh / rok Znám přesně svou spotřebu
3
Vyberte, k čemu elektřinu používáte.
Znám svojí spotřebu
1
2
/ kWh za rok

/ kWh za rok

3
PRE ČEZ EG.D

4

A
Pro vybrané odběrné místo nemáte nárok na změnu produktu!
Zvolte si, jestli chcete změnit Váš stávající produkt, nebo s vybraným produktem začít odebírat elektřinu od PRE.

Pro koho je určený

  • kancelář, obchod, sklad či dílna
  • zákazníci, kteří chtějí chránit životní prostředí

Výhody

  • dodávka 100% zelené elektřiny
  • šetří životní prostředí
měsíčně bez DPH
Objednat

Víte, že při výše uvedené spotřebě ušetříte…

439 stromů

S produktem PREekoproud přírodě ročně ušetříte práci pro 439 stromů.

2,0 t uhlí

S produktem PREekoproud ušetříte přírodu o spálení 2,0 tun uhlí za rok.

20 250 km

S produktem PREekoproud přírodu ušetříte o 20 250 ujetých kilometrů ročně.

S produktem PREekoproud
zaplatíte pouze o

57,00 Kč

měsíčně navíc v porovnání se
standardním ceníkem
PRE PROUD KLASIK.

Objednat

Elektřina z obnovitelných zdrojů

Pečujte o životní prostředí s produktem PREekoproud, se kterým získáte dodávku zelené elektřiny pro váš odběr. Zelená elektřina pochází výhradně z obnovitelných zdrojů a její výroba je díky tomu šetrná k přírodě.

PDF fakturu obdržíte do vašeho e-mailu. Protože nejen PREekoproud, ale i zasílání faktur elektronickým způsobem, šetří životní prostředí.

Dejte svým zákazníkům najevo, že vám životní prostředí není lhostejné.

  • dodávka 100% zelené elektřiny
  • nákup od lokálních výrobců z ČR
  • certifikát o zajištění zelené elektřiny
  • smlouva na 24 měsíců

Původ elektřiny z obnovitelných zdrojů

Vodní elektrárny

Celkový instalovaný výkon vodních elektráren v České republice je zhruba poloviční ve srovnání s často diskutovanými fotovoltaikami. Skutečná dodávka do sítě je ale na srovnatelné úrovni, což je způsobeno mnohem vyšší účinností výroby oproti fotovoltaické elektárně.

Jak to funguje?

Velmi zjednodušeně lze říci, že proud vody, který je patřičně směrován, roztáčí turbínu. Ta je připojena na generátor, který vyrábí elektřinu.

 
 
 

Bioplynové stanice

Bioplynové stanice jsou velmi rozšířené v celé Evropě a v posledních letech se jejich výstavba rozšiřuje i v České republice. Vznikají jako logický článek v řetězci zemědělské výroby. Bioplynová stanice totiž k výrobě elektřiny (nebo plynu) využívá především odpad nebo zbytky vzniklé při zemědělské činnosti.

Jak to funguje?

Velmi zjednodušeně lze říci, že ve velikém vzduchotěsném zásobníku (fermentoru) je skladován organický materiál, který při rozkladném procesu produkuje bioplyn s vysokým obsahem metanu. Při jeho spalování pak dochází k výrobě elektřiny.

 
 
 

Fotovoltaické elektrárny

Instalovaný výkon fotovoltaik v České republice tvoří 10% podíl z celkového instalovaného výkonu všech elektráren v ČR. Podíl skutečné dodávky je ale pouze 2,5 %, což je způsobeno nízkou účinností výroby. Získávání energie ze slunečního záření však zůstává jedním z nejšetrnějších způsobů výroby elektrické energie vůbec.

Jak to funguje?

Velmi zjednodušeně lze říci, že fotony dopadající na fotovoltaický panel, na něm způsobí reakci, která má za následek uvolnění elektronů. Tyto elektrony jsou pak začátkem pro vznik elektřiny.

 
 
 

Naši vybraní dodavatelé

Povodí Vltavy, státní podnik

Podnik, jehož cílem je zlepšovat možnosti využívání povrchových a podzemních vod v celém povodí Vltavy tak, aby zůstalo významným místem zdravého životního prostředí a plnohodnotného života lidí. Spravuje více než 23 000 km vodních toků v povodí řeky Vltavy s 18 malými vodními elektrárnami, ze kterých PREekoproud pochází.

Více o dodavateli najdete na jeho webu.

Zemědělské družstvo Senomaty

V současnosti hospodaří na 1 378 ha zemědělské půdy v okrese Rakovník. Hlavními činnostmi družstva jsou rostlinná výroba tržních plodin a provozování bioplynové stanice. Stanice slouží k výrobě elektrické energie o instalovaném výkonu 1 200 kW.

Interaktivní prohlídku bioplynové stanice naleznete na stránkách ZD Senomaty.

Často kladené otázky

Dostanu do zásuvky skutečně zelenou elektřinu?

Fyzikálně ani technologicky není možné zajistit, aby elektřina vyrobená ve vybraném typu elektrárny byla spotřebována v konkrétním odběrném místě, například v tom vašem. Ekonomicky to však možné je! Zelené elektřiny nakupujeme vždy takové množství, které bezpečně pokrývá spotřebu našich zákazníků, kteří o ni projeví zájem, proto zaplatíte vždy pouze za 100% zelenou elektřinu. Kladné saldo bilance je certifikováno společností TÜV NORD CZECH, s. r. o. Dodávku elektřiny s produktem PREekoproud lze tedy bezpochyby označit jako 100% zelenou.

Jak se s produktem PREekoproud podílím na ochraně životního prostředí?

Při výrobě běžné elektřiny, např. v uhelných elektrárnách, uniká do ovzduší obrovské množství CO2, ale i dalších zplodin. Užíváním produktu PREekoproud zabraňujete produkci CO2 právě v závislosti na výši vaší spotřeby. Abychom vám přiblížili, jak velký objem CO2 by byl vyprodukován při výrobě běžné elektřiny pro pokrytí vaší spotřeby, uvádíme množství stromů, které by musely tento objem CO2 likvidovat po dobu jednoho roku, nebo například množství najetých kilometrů, při jejichž ujetí takový objem CO2 vznikne.