Formuláře vztahující se k prodeji elektřiny

Žádost o změnu, uzavření nebo ukončení smlouvy (96 kB)
Je určena pro zákazníky, kteří odebírají elektřinu na území hl. m. Prahy a Roztok u Prahy. Umožňuje řešit požadavky, které nevyžadují technickou úpravu odběrného místa (charakter odběru elektřiny a tarifní podmínky se nezmění). Tento formulář slouží též pro korespondenční převod (změnu odběratele). Nový zákazník s odběrem elektřiny mimo území hl. m. Prahy a Roztok u Prahy k žádosti přikládá plnou moc.

Podklady pro uzavření smlouvy na hladině NN (92 kB)
Jsou určeny pro zákazníky, kteří odebírají elektřinu na území hl.m. Prahy a Roztok u Prahy. Umožňují řešit požadavky, které vyžadují technickou úpravu odběrného místa. V těchto případech vystaví originální formulář revizní technik, který zajistí technickou způsobilost Vašeho odběrného místa a tuto skutečnost do formuláře zapíše. Vyjádření revizního technika platí 3 měsíce.

Podklady pro uzavření smlouvy na hladině NN mimo území hl. m. Prahy a Roztok u Prahy (461 kB)
Jsou určeny pro zákazníky, kteří se rozhodli ke změně dodavatele, jejich odběrné místo se nachází mimo území hl. m. Prahy či Roztok u Prahy a za svého nového obchodníka si zvolili Pražskou energetiku. V rámci změny dodavatele lze formulář použít např. i při změně hodnoty hl. jističe, změně distribuční sazby a ke změně ostatních smluvních údajů.

Poučení o právu na odstoupení od Smlouvy o sdružených službách dodávky komodity (elektřina nebo plyn) včetně formuláře odstoupení (43 kB)