Zlatá pecka 2007

Ve 13. ročníku nejprestižnější mezinárodní soutěže reklamních a marketingových agentur pořádaných Asociací českých reklamních agentur a marketingových komunikací AČRA opět po několika letech zabodovala Pražská energetika.

Jedenáctičlenná porota složená z výtvarníků, režisérů, fotografů, pedagogů a reklamních a marketingových specialistů posuzovala téměř tři stovky exponátů zpracovaných čtyřiceti agenturami. Z nich vybrala 20 nejlepších prací bez jejich kategorizace. Znamená to, že rovnocenně byly hodnoceny televizní reklama, rozhlasové spoty, plakáty, printy a firemní prezentace.

A za právě posledně jmenovaný reklamní a marketingový produkt – firemní prezentaci – obdržela Pražská energetika cenu, tzv. Zlatou pecku. Jde o publikaci „110 LET JSME ENERGIE TOHOTO MĚSTA“, vydanou ke 110. výročí založení přímého právního předchůdce naší společnosti. V historii PRE je to druhé ocenění v této soutěži (první jsme obdrželi za kalendář pro rok 2002 - Stará Praha).