Povinně zveřejňované informace

Informace dle Energetického zákona a národních legislativ ČR a SR
Podíl zdrojů elektřiny na celkové směsi paliv dodavatele a dopad výroby na životní prostředí, Standardy kvality dodávek elektřiny a souvisejících služeb závazné pro dodavatele elektřiny a další dokumenty