Organizační struktura

Management

Ing. Pavel Elis, MBA
generální ředitel

Dipl.-Ing. Alexander Manfred Sloboda
obchodní ředitel

 

Představenstvo

Ing. Pavel Elis, MBA předseda představenstva
Dipl.-Ing. Alexander Manfred Sloboda místopředseda představenstva
Markus Baumgärtner člen představenstva
JUDr. Radim Kříž člen představenstva
Mgr. Jan Chabr člen představenstva

 

Dozorčí rada

Jaroslav Štěpánek, MBA předseda dozorčí rady
Franz Retzer člen dozorčí rady
Dr. Bernhard Beck místopředseda dozorčí rady
JUDr. Monika Hášová členka dozorčí rady
Dr. Jörg Reichert člen dozorčí rady
Jan Sixta člen dozorčí rady
Fabian Spalthoff člen dozorčí rady
Dr. Stefan Theo Webers člen dozorčí rady

 

Závodní rada

Jan Pokorný předseda závodní rady
Bc. Alena Šafrová místopředsedkyně závodní rady
Miroslava Svobodová člen závodní rady
Martin Votava člen závodní rady