Organizační struktura

Management

Ing. Pavel Elis, MBA
generální ředitel

Dipl.-Ing. Alexander Manfred Sloboda
obchodní ředitel

 

Představenstvo

Ing. Pavel Elis, MBA předseda představenstva
Dipl.-Ing. Alexander Manfred Sloboda místopředseda představenstva
Markus Baumgärtner člen představenstva
JUDr. Radim Kříž člen představenstva

 

Dozorčí rada

Dr. Bernhard Beck místopřeseda dozorčí rady
Franz Retzer člen dozorčí rady
Dr. Jörg Reichert člen dozorčí rady
Fabian Spalthoff člen dozorčí rady
Dr. Stefan Theo Webers člen dozorčí rady
Mgr. Jan Chabr člen dozorčí rady
Michael Koch člen dozorčí rady
JUDr. Matej Šandor, Ph.D. člen dozorčí rady

 

Závodní rada

Jan Pokorný předseda závodní rady
Bc. Alena Šafrová místopředsedkyně závodní rady
Miroslava Svobodová člen závodní rady
Martin Votava člen závodní rady