Informace pro smluvní partnery

  • Seznam podnikových norem Skupiny PRE závazných pro všechny dodavatele

V případě, že se některý ze souborů neotevře přímo ve vašem prohlížeči, uložte si jej, prosím, nejprve na disk a potom z něj otevřete. K této chybě dochází při kombinaci některých verzí Internet Exploreru a Adobe Acrobatu.

Název podnikové normy Označení
Ochrana životního prostředí BA 903
Ochrana vod BA 904
Seznámení smluvních partnerů s riziky a vlivy pracovního prostředí BA 913

Kontaktní list, na základě kterého jsou uvedené osoby sekce Obchodování oprávněny jednat za společnost Pražská energetika, a. s., v oblasti obchodování s energetickými komoditami na velkoobchodním trhu ČR, SR, Německa a Rakouska.