Historie PRE

Naše historie – 120 let PRE na energetickém trhu: 1897 - 2017

Pražská energetika a všechny její dceřiné společnosti, jako nástupci Elektrických podniků královského hlavního města Prahy, si v roce 2017 připomínají 120 let od založení tohoto subjektu, ke kterému došlo 1. září 1897.

Firemní tiskoviny PRE, inzertní materiály i další prvky vnější komunikace získaly pro tento rok doplňkové „narozeninové“ logo.

Kromě společenských setkání pro obchodní partnery a akcionáře připravila Pražská energetika i speciální výstavu v domovské galerii pre ve Vršovicích a představí veřejnosti umělecké skvosty z vlastních sbírek.

Pro zájemce o historii elektroenergetiky a zvláště pro žáky a studenty ze školních zařízení nabízíme i rozšířené možnosti návštěvy Technického a dokumentačního muzea pražské energetiky v Holešovicích.

U příležitosti tohoto významného jubilea si zvláštní pozornost zaslouží publikace „120 LET – Jsme energie tohoto města“, která podrobně mapuje vývoj elektrifikace Prahy i českých zemí od jejích prvopočátků a prvních průkopnických krůčků na přelomu 19. a 20. století až do moderní současnosti. V elektronické podobě si ji můžete prohlédnout na našich webových stránkách.

Dějiny Prahy odrážejí politický, ekonomický, kulturní a technický vývoj celé země. Jednu z důležitých kapitol v historii města bezesporu vytvořila elektrická energie. Historie elektrifikace Prahy (a českých zemí) se začala psát roku 1897, kdy byly založeny Elektrické podniky královského hlavního města Prahy. Elektrická rozvodná síť, energetická zařízení a výrobny v průběhu let změnily podobu města, jeho osvětlení, veřejnou dopravu i pohodlí jednotlivců.

Pražská energetika je pyšná na svou bohatou minulost a s hrdostí navazuje na předchozí generace, které daly základ energetickému systému rozvodu elektřiny v Praze.

Posláním všech společností Pražské energetiky je navázat na tuto tradici a propojit zkušenosti našich předchůdců s nejmodernějšími energetickými postupy tak, abychom dokázali naplňovat současné potřeby hlavního města. Chceme mít podíl na formování životního stylu obyvatel, který společně s architekturou a přírodou během času vytvořil z Prahy jednu z nejkrásnějších metropolí světa. Jako spolehlivý a seriózní partner a dodavatel energetických služeb se chceme prezentovat i v dalších oblastech, kde PRE působí.