KOMFORT AKU 8

  • Tento produkt se hodí pro domácnosti vybavené akumulačními spotřebiči pro elektrický ohřev vody
    a vytápění.
  • 8 hodin denně bude vaše domácnost napájena elektřinou v tzv. nízkém tarifu, který je levnější.
  • Levnější elektřinou budou napájeny kromě akumulačních spotřebičů v daném časovém rozmezí také ostatní elektrické přístroje.
  • Smlouvu můžete uzavřít až na dva nebo až na tři roky.

Chcete vědět více o KOMFORT AKU 8?

  • Díky instalaci blokování energeticky náročných spotřebičů, jako akumulační topení nebo bojler, budete mít jistotu, že se ani jeden ze spotřebičů nebude nabíjet ve vysokém tarifu.
  • Odběratel zajistí technické blokování elektrických akumulačních spotřebičů v době platnosti vysokého tarifu.

Cena silové elektřiny KOMFORT AKU 8

Silová elektřina bez DPH s DPH
Vysoký tarif (VT) - cena za kWh 1,691 Kč 2,0292 Kč
Nízký tarif (NT) - cena za kWh 1,241 Kč 1,4892 Kč

Měsíční poplatky

  bez DPH s DPH
Poplatek za odběrné místo 79,00 Kč 94,80 Kč

Produkt KOMFORT AKU 8 můžete kombinovat s distribučními sazbami D25d a D26d.

Všechny uvedené ceny jsou bez daně z elektřiny. K těmto cenám je nutné dále připočíst
ceny za distribuci a další regulované ceny, které nestanovuje PRE.

Cena se mění vždy k 1. 1. daného roku.